รีเซต

ทีมงาน "อนุทิน"ลงพื้นที่สกลนคร ลุยสร้างนวัตกรรมประปาหมู่บ้านแนวใหม่ เพิ่มน้ำอุปโภคบริโภค

ทีมงาน "อนุทิน"ลงพื้นที่สกลนคร ลุยสร้างนวัตกรรมประปาหมู่บ้านแนวใหม่ เพิ่มน้ำอุปโภคบริโภค
มติชน
20 กรกฎาคม 2563 ( 17:01 )
104
ทีมงาน "อนุทิน"ลงพื้นที่สกลนคร ลุยสร้างนวัตกรรมประปาหมู่บ้านแนวใหม่ เพิ่มน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่จ.สกลนคร นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี คณะทำงาน นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำคณะไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง นวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ บริเวณสระห้วยฝาย หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง ต.บัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างกว่า 5,200,000 บาท ในพื้นที่กว่า 67 ไร่ บรรจุน้ำได้ 140,000 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) โดยชุมชนบัวสว่างขยายตัวเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการใช้น้ำ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน แต่ชุมชนขนาดใหญ่ คือ ชุมชนบัวสว่าง มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบัวน้อย หมู่ที่ 5 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 และ บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 รวม 988 ครัวเรือน ประชากรกว่า 4,000 คน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหล และไหลช้า เนื่องจากระบบประปาเดิมเป็นระบบสูบน้ำใต้ดิน เมื่อฝนตกลงมาน้อย ส่งผลให้น้ำใต้ดินขาดแคลน ทำให้การใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ


นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี กล่าวว่า การก่อสร้างนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ เป็นระบบน้ำจากผิวดินเพื่อให้มีน้ำได้ใช้อย่างเพียงพอ มีน้ำสะอาดอุปโภคและบริโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน แต่ต้องขุดลอกลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำให้มากขึ้น จะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

“จังหวัดสกลนคร จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26 โครงการ เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งจากการมาตรวจ จะตรวจเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งมีความพร้อมอย่างดี ในการนี้นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมนำเสนอปัญหาด้วย “นายศุภฤกษ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง