TrueID

คลัง เผย คนละครึ่ง เฟส 3 รอบเก็บตกเต็มแล้ว รอรับ 4,500 บาท ยอดใช้สะสมกว่า 1.1 แสนล้าน

คลัง เผย คนละครึ่ง เฟส 3 รอบเก็บตกเต็มแล้ว รอรับ 4,500 บาท ยอดใช้สะสมกว่า 1.1 แสนล้าน
มติชน
1 พฤศจิกายน 2564 ( 13:24 )
44
คลัง เผย คนละครึ่ง เฟส 3 รอบเก็บตกเต็มแล้ว รอรับ 4,500 บาท ยอดใช้สะสมกว่า 1.1 แสนล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยอัตโนมัติรวมเป็นวงเงินสิทธิที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้ สิทธิที่คงเหลือกว่า 1.19 แสนสิทธิ ที่กระทรวงการคลังได้นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ได้มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนสิทธิดังกล่าวแล้วตั้งแต่ก่อนเวลา 09.00 น. โดยประชาชนที่ลงทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันนี้จะได้รับสิทธิวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคนเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ทั้งหมดสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าข้อมูลการใช้จ่ายล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.63 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 119,192 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 60,600 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 58,592 ล้านบาท และข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ณ เวลา 8.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 1,004 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 519 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 485 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง