รีเซต

ไร้ส.ว.ค้าน แม้แต่เสียงเดียว มติรัฐสภา ยื่นศาลตีความ ร่างแก้ไขรธน.

ไร้ส.ว.ค้าน แม้แต่เสียงเดียว มติรัฐสภา ยื่นศาลตีความ ร่างแก้ไขรธน.
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:03 )
39
ไร้ส.ว.ค้าน แม้แต่เสียงเดียว มติรัฐสภา ยื่นศาลตีความ ร่างแก้ไขรธน.

ตามที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเสียงข้างมาก 366 ต่อ 316 งดออกเสียง 15 เห็นชอบส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) ตามที่สมาชิกรัฐสภา จำนวน 73 คน นำโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นผู้เสนอ

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานบันทึกการลงมติที่เห็นชอบกับญัตติให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยอำนาจและหน้าทีของรัฐสภา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น ปรากฏเสียงการลงมติที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ เสียงการลงมติของสมาชิกวุฒิสภานั้น พบว่า สมาชิก ส.ว.ส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยกับญัตตินี้ โดยไม่มีการลงมติไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่คนเดียว แต่พบ ส.ว.งดออกเสียง จำนวน 7 คน อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายอำพล จินดาวัฒนะ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายชากีย์ พิทักษ์คุมพล นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง