กนอ.ไฟเขียวตั้งนิคมฯ ร่วมเอกชนแห่งใหม่ ดึงลงทุนอีอีซี 6.4 หมื่นล้าน จ้างงานเพิ่ม 1.6 หมื่นคน

กนอ.ไฟเขียวตั้งนิคมฯ ร่วมเอกชนแห่งใหม่ ดึงลงทุนอีอีซี 6.4 หมื่นล้าน จ้างงานเพิ่ม 1.6 หมื่นคน
ข่าวสด
29 มิถุนายน 2564 ( 15:08 )
26
กนอ.ไฟเขียวตั้งนิคมฯ ร่วมเอกชนแห่งใหม่ ดึงลงทุนอีอีซี 6.4 หมื่นล้าน จ้างงานเพิ่ม 1.6 หมื่นคน

 

กนอ.ไฟเขียวตั้งนิคมฯใหม่ - นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) อนุมัติให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 1 แห่ง โดยร่วมดำเนินงานกับบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพและยุทธศาสตร์ของประเทศเชิงพื้นที่ โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับของ กนอ.

 

 

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อิสดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 2,191 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 1,600 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนประมาณ 591 ไร่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดและเปิดให้บริการได้ภายใน 2 ปี

 

 

 

“คาดว่าหลังจากเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 64,000 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 คน ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตรที่มีความต้องการใช้น้ำต่ำ กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค กลุ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซี”

 

 

นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายด้านคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 80 กิโลเมตร (ก.ม.) ห่างจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ประมาณ 100 ก.ม. ห่างจากสนามบินอู่ตะเภา ประมาณ 120 ก.ม. ห่างจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ 130 กม. ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ประมาณ 10 ก.ม. และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ประมาณ 50 ก.ม. สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง