บราซิลติดเบรก ไม่อนุมัติวัคซีนรัสเซีย ชี้ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ

บราซิลติดเบรก ไม่อนุมัติวัคซีนรัสเซีย ชี้ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ
มติชน
17 มกราคม 2564 ( 16:32 )
25
บราซิลติดเบรก ไม่อนุมัติวัคซีนรัสเซีย ชี้ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ

รอยเตอร์รายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิลเมื่อวันที่ 17 มกราคมนี้ระบุว่า อันวิซา สำนักงานกำกับดูแลด้านยาและสาธารณสุขของบราซิล แถลงผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขบราซิลว่า ได้ส่งคืนคำร้องเพื่อขออนุญาตใช้ “สปุตนิค วี” วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยทางการรัสเซียกลับไปยังบริษัท ยูเนียโอ ควิมิกา บริษัทเภสัชกรรมของบราซิลที่เป็นผู้ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยให้เหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามคำขอได้ว่าเป็นเพราะ สปุตนิควี ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำที่ทางการกำหนดไว้

 

ถ้อยแถลงดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า นอกเหนือจากนั้นในคำร้องของบริษัทยังไม่มีการแสดงถึงหลักประกันใดๆ เกี่ยวกับการทดลองในคนในระยะที่ 3 ของวัคซีนตัวนี้ พร้อมทั้งไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอีกด้วย โดยระบุด้วยว่า การยืนคำร้องขอใช้วัคซีนเป็นการฉุกเฉินไม่ว่าจะในกรณีใด ต้องมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า การทดลองในคนในระยะที่ 3 ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นจะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาว

 

ทั้งนี้ บริษัท ยูเนียโอ ควิมิกา ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอใช้วัคซีนสปุตนิควีเป็นกรณีฉุกเฉิน ในบราซิลจำนวน 10 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง