ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 14:27 )
43
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม

วันที่ 5 ม.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 9/2564 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 4 ม.ค.

 

โดยสาระสำคัญ กำหนดให้ยกเลิกคำสั่งฉบับลงวันที่ 1 ม.ค. 64 และใช้ฉบับใหม่ล่าสุดนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง