รีเซต

จีนเผยยอดใช้จ่าย 'วิจัย-พัฒนา' ปี 2022 ทะลุ 3 ล้านล้านหยวน

จีนเผยยอดใช้จ่าย 'วิจัย-พัฒนา' ปี 2022 ทะลุ 3 ล้านล้านหยวน
Xinhua
18 กันยายน 2566 ( 18:10 )
13
จีนเผยยอดใช้จ่าย 'วิจัย-พัฒนา' ปี 2022 ทะลุ 3 ล้านล้านหยวน

ปักกิ่ง, 18 ก.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (18 ก.ย.) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่าการใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ของประเทศในปี 2022 สูงเกิน 3 ล้านล้านหยวน (ราว 14.69 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบปีต่อปีจางฉี่หลง นักสถิติประจำสำนักงานฯ ระบุว่าการใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาของจีนในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ณ ราคาคงที่ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเติบโตรายปีที่ร้อยละ 7 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)การใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาทั้งหมดของจีนในปี 2022 คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และเพิ่มขึ้น 0.11 จุดจากปีก่อนหน้า ขณะการใช้จ่ายด้านนี้ของกลุ่มผู้ประกอบการมีส่วนส่งเสริมการเติบโตของการวิจัยและพัฒนาในจีนถึงร้อยละ 84 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.6 จุดจากปีก่อนหน้าส่วนการลงทุนด้านการวิจัยขั้นพื้นฐานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2022 อยู่ที่กว่า 2 แสนล้านหยวน (ราว 9.79 แสนล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 6.57 ของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดจางกล่าวว่าจีนจะเดินหน้าสนับสนุนให้ทางการท้องถิ่นเพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง