เช็ก! คุณสมบัติ กู้ออมสิน 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo

เช็ก! คุณสมบัติ กู้ออมสิน 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo
มติชน
13 พฤษภาคม 2564 ( 13:23 )
352
เช็ก! คุณสมบัติ กู้ออมสิน 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo

 

ข่าววันนี้ 13 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ สินเชื่อกู้ภัย COVID-19 วงเงิน รวม 10,000 ล้านบาท ผ่านแอป MyMo เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 รัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

 

 

วงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

 

ขอสินเชื่อออมสิน ผู้มีสิทธิ ต้องมี คุณสมบัติ ตามนี้

 

 

  • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้ประกอบการรายย่อย
  • ผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชน

 

ที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) 

 

 

ระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้ แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน

 

 

โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

 

หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง