รีเซต

นิพนธ์ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด จ.ตรัง-พัทลุง พร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่ม อสม.เป็นกำลังใจ

นิพนธ์ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด จ.ตรัง-พัทลุง พร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่ม อสม.เป็นกำลังใจ
มติชน
17 พฤษภาคม 2563 ( 18:19 )
122
นิพนธ์ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด จ.ตรัง-พัทลุง พร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่ม อสม.เป็นกำลังใจ

นิพนธ์ นำคาราวาน น้ำใจสู้ภัยโควิด สู่ จ.ตรัง และพัทลุง พร้อมมอบถุงยังชีพกลุ่ม อสม.เป็นกำลังใจ เน้นยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) นำถุงยังชีพมา บริจาคให้แก่ตัวแทนหัวส่วนราชการ และกลุ่ม อสม. ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านพักนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทั้งนี้เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้อง อสม.ที่เสียสละแรงกายแรงใจ ในการร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนในการสู้ภัยโควิด-19 ตลอดมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายก อบจ.จ.ตรัง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม. จังหวัดตรัง

รมช.มท.กล่าวว่า ขอถือโอกาสนี้ในนามตัวแทนของรัฐบาล ในนามของประธานรัฐสภา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและโดยเฉพาะพี่น้อง อสม.ที่ได้ทุ่มเทเสียสละด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา ที่เกิดการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งแม้แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาทีาเกิดโรคระบาด จนถึงขณะนี้ได้ช่วยกันจนสามารถแก้ไข ทำให้สถานการณ์ไปในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้จังหวัดตรังตัวเลขเป็นศูนย์ จะเห็นได้ตามข่าวที่ผ่านมาว่า แม้แต่ต่างประเทศ ต่างยกให้เราเป็นหนึ่งในด้านของสาธารณสุข พี่น้อง อสม.จึงเป็นส่วนสำคัญ จนทำให้เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้ในขณะนี้ แต่ทั้งนี้เราต้องอยู่ในความไม่ประมาท จึงขอเรียนว่า พี่น้องอสม.ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่เฝ้าระวัง เป็นส่วนหน้าที่ต้องเสียสละดูแลพื่น้องประชาชน ในพื้นที่แทนรัฐบาล ในนามของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้น จึงต้องขอบคุณพี่น้องอสม. ทุกท่านแทนในนามคณะรัฐมนตรี แทนความห่วงใยในนามของสภานิติบัญญัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน จึงต้องขอย้ำว่า เราทุกคนต้องอยู่ในความไม่ประมาท ตนในฐานะเป็นกลไกหนึ่งของรัฐ บาลจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ขอเรียนว่าถุงยังชีพที่นำมาในวันทั้งหมดนี้ เราไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแต่อย่างใด แต่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธา พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามลำบาก ในวันนี้ ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้ทั้งสิ้น 2,200 ชุด และในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอีก2,000ชุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง