รีเซต

มอบเกียรติบัตรเชิดชู "ครูแดร์" ของ บช.ภ.8 แก้ปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน

มอบเกียรติบัตรเชิดชู "ครูแดร์" ของ บช.ภ.8 แก้ปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน
ข่าวสด
22 กันยายน 2563 ( 14:16 )
447
มอบเกียรติบัตรเชิดชู "ครูแดร์" ของ บช.ภ.8 แก้ปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ 22 ก.ย. ที่โรงแรมไดมอนด์พลาช่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ รอง ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.E. (ครูแดร์) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

พล.ต.ต.อภิชาติ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 8 ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด โดยฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยตำรวจภูธรภาค 8 ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทยกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และยังเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างใกล้ชิด ในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กนักเรียนอีกด้วย

 

ปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาค 8 มีครูตำรวจ D.A.R.E. ไนสังกัด จำนวน 543 นาย ประกอบด้วย ครูตำรวจ D.A.R.E. ภูธรจังหวัดสราษฎร์ธานี 127 นาย จ.นครศรีธรรมราช 203 นาย จ.ชุมพร 64 นาย จ.ระนอง 32 นาย จ.พังงา 41 นาย จ.ภูเก็ต 34 นาย จ.กระบี่ 35 นาย และ บก.อก. จำนวน 7 นาย

 

ที่ผ่านมาครูตำรวจ D.A.R.E. ทุกนาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้ให้ความรู้ เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาหรือสิ่งเสพติด และการหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอน โดยมีหลักเกณฑ์ คือเข็มเชิดชูกียรติ ระดับทองแดง มอบให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอนครบ 100 ชั่วโมง

 

เข็มเชิดชูเกียรติ ระดับเงิน มอบให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอนครบ 150 ชั่วโมง และเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทอง มอบให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอนครบ 200 ชั่วโมง ในส่วนของ ตำรวจภูธรภาค 8 มีครูตำรวจ D.A.R.E. ผ่านหลักเกณฑ์การประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทอง จำนวน 41 นาย เข็มเชิดชูเกียรติ ระดับเงินจำนวน 24 นาย และเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทองแดง จำนวน 2 นาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูตำรวจ D.A.R.E.ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง