อนุชา เปิดโครงการสอบนักธรรม หวังใช้ธรรมะ กระตุ้นจิตสำนึก เผยผู้สอบปีนี้ 2 ล้านกว่าคน

อนุชา เปิดโครงการสอบนักธรรม หวังใช้ธรรมะ กระตุ้นจิตสำนึก เผยผู้สอบปีนี้ 2 ล้านกว่าคน
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 13:56 )
23
อนุชา เปิดโครงการสอบนักธรรม หวังใช้ธรรมะ กระตุ้นจิตสำนึก เผยผู้สอบปีนี้ 2 ล้านกว่าคน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธร่วมในพิธี

 

สำหรับการสอบธรรมศึกษา จัดขึ้นโดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และโรงเรียนวัดราชบพิธ ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นําชาติสามัคคี” โดยมีการสอบพร้อมกันกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น 2,021,415 คน

 

 

 

นายอนุชา กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษา เป็นการเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติ

โดยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดําเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีรูปแบบการดําเนินโครงการที่สําคัญคือ จัดให้มีการแถลงข่าว การสัมภาษณ์สดผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุ การนําเสนอข่าวผ่านสื่อ และจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา พร้อมกันกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง