ศปก.ศบค.แถลงสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานกุ้งถึง 102 ราย

ศปก.ศบค.แถลงสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานกุ้งถึง 102 ราย
ข่าวสด
5 มิถุนายน 2564 ( 13:48 )
77
ศปก.ศบค.แถลงสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานกุ้งถึง 102 ราย

 

ศปก.ศบค.แถลงสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานกุ้งถึง 102 ราย โรงงานผลิตสินค้าเด็ก ก็หนัก ติดเชื้อรายใหม่ 123 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยหารือและสรุป สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 5 มิ.ย. มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,817 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,502 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ /ที่ต้องขัง 315 รายหายป่วยกลับบ้าน 3,396 ราย ผู้ป่วยสะสม 145,933 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และมีผู้เสียชีวิต 36 ราย

 

 

 

 

โดยจังหวัดที่พบการระบาดเพิ่มขึ้น ในวันที่ 5 มิ.ย.64 ยังเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วยการระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี ที่มีการกระจายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีสถานที่เกิดการแพร่ระบาดที่ตลาดสี่มุมเมืองทั้งชาวไทยและชาวพม่า กัมพูชา ลาว ป่วยรายใหม่ 7 ราย นอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดที่โรงงานแปรรูปไก่ ย่านลำลูกกา ผู้ป่วยรายใหม่ 339 ราย ทั้งชาวไทย พม่า กัมพูชา จังหวัดนนทบุรีที่แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 13 รายที่เป็นครัสเตอร์ใหม่ จังหวัดสมุทรปราการบริเวณที่ตลาดสำโรง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 รายมีทั้งชาวไทยพม่าและกัมพูชา

 

 

จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ที่โรงงานผลิตสินค้าเด็ก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 123 ราย และ ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครบริเวณโรงงานกุ้งมีผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวพม่าจำนวน 102 รายถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่

จังหวัดสระบุรีมีการกระจายในพื้นที่ 5 จังหวัดใกล้เคียง เกิดแพร่ระบาดที่โรงงานแปรรูปไก่มีผู้ป่วยรายใหม่ 20 รายทั้งชาวไทยและกัมพูชา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่อำเภอหัวหิน ในโรงงานแปรรูปไก่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35 ราย มีทั้งชาวไทยและชาวพม่าที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ จังหวัดเพชรบุรี มีการกระจายในพื้นที่ใกล้เคียงถึง 11 จังหวัด ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25 ราย มีทั้งชาวไทย พม่ากัมพูชา อินเดียและจีน ที่อำเภอเขาย้อย โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 69 รายเป็นชาวพม่าที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนาที่บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29 ราย จังหวัดตาก อ.วังจ้าว ที่ชุมชนบ้านผาพึ่ง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย

จังหวัดตรัง ที่อำเภอสิเกา โรงงานมาอย่างมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งชาวไทยและพม่าจำนวนถึง 52 ราย ถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ และจังหวัดนราธิวาสอำเภอตากใบเป็นการแพร่ระบาดโดยการสัมผัสกันในชุมชนพบ ผู้ติดเชื้อราใหม่ 17 ราย

โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการควบคุมและเร่งตรวจค้นหาเชิงรุกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ DMHTTA ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง