TrueID

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง แห่ชมทะเลหมอก หนองคาย อุณหภูมิลดต่ำต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง แห่ชมทะเลหมอก หนองคาย อุณหภูมิลดต่ำต่อเนื่อง
มติชน
20 พฤศจิกายน 2564 ( 09:10 )
28
นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง แห่ชมทะเลหมอก หนองคาย อุณหภูมิลดต่ำต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน บรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูสูงในเขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย คึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติ ชมวิวมุมสูงไทย-ลาว และชมทะเลหมอก ซึ่งก็ไม่ผิดหวังมีทะเลเหนือลำน้ำโขงไทย-ลาวเกิดขึ้นหนาแน่นสวยงาม และยาวนาน ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย อุณหภูมิอยู่ที่ 21 – 22 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มลดลงตลอดทั้งสุปดาห์

 

บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย คึกคักตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะตามแหล่งเที่ยวที่เป็นภูสูงในเขตตำบลบ้านม่วง อ.สังคม จังหวัดหนองคาย ทั้งที่ภูห้วยอีสันและภูหนอง ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ประกอบกับช่วงนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นติดต่อกันหนาแน่นสวยงามติดต่อกันแล้วหลายวัน เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้นสูงและลมไม่พัดแรง เหมาะกับการเกิดทะเลหมอก อุณหภูมิต่ำสุดบนภูสูงอยู่ที่ 21 – 22 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้

 

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูหนอง ก็ไม่ผิดหวังมีทะเลหมอกเกิดขึ้นเหนือลำน้ำโขงสองประเทศไทย-ลาว หนาแน่น สวยงาม และยาวนาน ซึ่งหมอกได้จับตัวกันหนาแน่นและลอยต่ำลงเป็นทะเลหมอกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่ขึ้นภูหนองได้ขึ้นไปถ่ายภาพที่ระลึกบนสะพานไม้ที่รอบภูสูงที่ยาวที่สุดในจังหวัดหนองคาย ความยาวกว่า 50 เมตร ที่ยื่นออกไปจนได้ใกล้ชิดกับทะเลหมอกที่เกิดขึ้น ก่อนจะส่งภาพที่ถ่ายผ่านโลกโซเชียลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง