รีเซต

บอร์ด TOP แต่งตั้ง"นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO-กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 30 ก.ย.65

บอร์ด TOP แต่งตั้ง"นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO-กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 30 ก.ย.65
ทันหุ้น
23 กันยายน 2565 ( 17:35 )
66
บอร์ด TOP แต่งตั้ง"นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO-กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 30 ก.ย.65

#TOP #ทันหุ้น-บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมกาบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ขอลาออกเนื่องจากเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง