รีเซต

โควิด: ปูตินแถลงรัสเซียคุมได้แล้ว - ช็อกคนมอสโก 60% ติดเชื้อไม่แสดงอาการ

โควิด: ปูตินแถลงรัสเซียคุมได้แล้ว - ช็อกคนมอสโก 60% ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
ข่าวสด
19 เมษายน 2563 ( 15:45 )
61
โควิด: ปูตินแถลงรัสเซียคุมได้แล้ว - ช็อกคนมอสโก 60% ติดเชื้อไม่แสดงอาการ

 

โควิด: ปูตินแถลงรัสเซียคุมได้แล้ว - วันที่ 19 เม.ย. อาร์บีซี และ อาร์ไอเอ โนวอสตี รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย แถลงว่า ประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ทั้งหมดแล้ว

ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยแพร่วิดีโอคำอวยพรของประธานาธิบดีปูตินแก่ประชาชนเนื่องในวันอีสเตอร์ตามปฏิทินของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ และกล่าวถึงการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทำงานอย่างเป็นระบบและรับผิดชอบ และทุกส่วนของสังคมเป็นหนึ่งเดียวต่อภัยคุกคามร่วมกัน

ประธานาธิบดีปูตินแถลงว่า รัสเซียจะก้าวผ่านบททดสอบนี้อย่างคุ้มค่า ด้วยทรัพยากรและเงินสำรองของประเทศ ซึ่งจะถูกใช้อย่างรอบคอบและถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเหนือสิ่งใด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ครอบครัว ผู้ประสบความยากลำบากตอนนี้

IZVEZTIYA

 

นอกจากนี้ รัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์และมาตรการในประเทศอื่นๆ มาใช้กับประเทศตัวเองที่กำลังทำทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมๆ กับทำงานล่วงหน้าเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 สำนักปฏิบัติการต่อสู้กับโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของรัสเซียแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 6,060 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 42,853 คน มีผู้เสียชีวิตใหม่ 48 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 361 ราย และมีผู้รักษาหายใหม่ 234 คน ยอดผู้รักษาหายสะสม 3,291 คน

RIA

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 6,060 คน มาจากกรุงมอสโก 3,570 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเมืองหลวง 24,324 คน ส่วนผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก 28 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในเมืองหลวง 176 ราย และผู้รักษาหายมีอีก 84 คน ยอดผู้รักษาหายในเมืองหลวง 1,763 คน

นอกจากนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการในเมืองหลวงสูงถึงร้อยละ 60 เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 40% ภารกิจหลักตอนนี้คือการแยกกักคนกลุ่มดังกล่าวเพื่อลดการระบาดของโรคลงในระดับต่ำสุด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง