รีเซต

ขอนแก่น เปิดรายชื่อ 36 กรรมการสหกรณ์ครูขอนแก่นพัวพันทุจริต 431 ล้าน

ขอนแก่น เปิดรายชื่อ 36 กรรมการสหกรณ์ครูขอนแก่นพัวพันทุจริต 431 ล้าน
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 08:58 )
1.3K
ขอนแก่น เปิดรายชื่อ 36 กรรมการสหกรณ์ครูขอนแก่นพัวพันทุจริต 431 ล้าน

ขอนแก่น – ชมรมสหกรณ์ครูขอนแก่นเปิดรายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ย้อนหลัง 10 ปี พบมี 36 คนเวียนเป็นกรรมการและมีคู่สมรสถึง 4 คู่ เตรียมยื่นฟ้องพร้อม “เอกราช ช่างเหลา”

นายอุดม สงวนชม รองประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว 77ข่าวเด็ด เกี่ยวกับความผิดปกติของรายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ว่า “รายชื่อของคณะกรรมการที่หมุนเวียนกันมาบริหารสหกรณ์ฯ ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2563 เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการตั้งแต่ชุดที่ 48-58 เท่าที่ศึกษามาก็มีอยู่ประมาณ 36 ชื่อ ก็พบว่ามีเป็นคู่สมรสกันอยู่ 4 คู่ เนื่องจากว่า ในข้อบังคับของสหกรณ์ระบุว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการได้ อยู่ได้วาระ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ นั่นคือ คนหนึ่งจะอยู่ได้ 4 ปี แล้วจะต้องเว้นวรรค

ดังนั้นในช่วงที่เว้นวรรค เขาก็เลยเอาคู่สมรสเข้ามาเป็นแทนเพราะไม่มีข้อบังคับห้าม แล้วตัวกรรมการคนนั้นก็จะไปเป็นผู้ตรวจบัญชีแทน หรือไปเป็นกรรมการอยู่ตามสมาคม ชมรมต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดตั้งขึ้นบ้าง หมุนเวียนกันไปอย่างนี้ ซึ่งทางชมรมฯ เรามองว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา เพราะเสมือนเป็นบุคคลเพียงกลุ่มเดียว เพราะกรรมการหนึ่งชุดจะมีอยู่ 15 คน ถ้าผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในช่วง 10 ปีนี้จะต้องมีคนเข้ามาเป็นกรรมการนับร้อยคน แต่พบว่า มีคนที่เข้ามาเพียงแค่ 36 คน หมุนกันอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้น ทางชมรมฯ เราถือว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ชอบมาพากลมาตั้งแต่ในอดีต”

ทั้งนี้ กรรมการเกือบทั้งหมดถูกมองว่าอาจเป็นเครือข่ายของนาย “เอกราช ช่างเหลา” ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ หรือบางส่วนอาจจะมีส่วนร่วมในการทุจริตยักยอกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมีบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา 4 คู่ สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นกรรมการตลอดระยะเวลา 10 ปี ประกอบด้วย

คู่ที่หนึ่ง นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน กับ นางอภิรดี นิราศสูงเนิน           คู่ที่สอง นางอาภรณ์ ภูคลัง กับ นายสีลา หรือ ศรีลา ภูคลัง

คู่ที่สาม นางอรพิน ศรีตะวัน กับนายสุพรรณ ศรีตะวัน                     คู่ที่สี่ นางประดับดวง โคตวงศ์ กับ นายสมศักดิ์ โคตวงศ์

โดยคณะกรรมการฯชุดที่ 58 (ปี63) หรือชุดปัจจุบันมีเพียง 4 คนนี้ จาก 15 คน ที่ไม่เคยเป็นกรรมการฯ สหกรณ์ในช่วงที่นายเอกราช ช่างเหลา เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้แก่ 1) ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประธานสหกรณ์ฯ  2) นายศักดา เชาว์พานิช ข้าราชการครูโรงเรียนสนามบิน เทศบาลนครขอนแก่น  3) นายวิเชียร์ ไกรศรีวรรธนะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง และ 4) นายบดินทร์ บุญลือ ผอ.โรงเรียนบ้านฟ้าเหลือบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การดำเนินคดีกับ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ในฐานะผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินร่วมกับ นายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์ โคตวงศ์และนายนิวัฒร นิราศสูงเนิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงเป็นไปด้วยความล่าช้า เสมือนเป็นการดึงเกมให้เวลาผ่านไปนานที่สุด เพราะตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ 2542 ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์หมายถึงกรรมการสหกรณ์ฯ จึงมีคำพูดในกลุ่มสมาชิกว่า “ใครจะบ้าฟ้องตัวเอง”

กระทั่งชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ทนไม่ได้จึงจัดจ้างทนายความ กลายเป็นการกดดันให้ ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯ คนปัจจุบันตัดสินใจลงนามมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกฯ และคณะได้ออกมาประกาศจะยื่นฟ้องซ้ำนายเอกราช ช่างเหลา รวมถึงคณะกรรมการชุดที่ 48 (ปี 2553) ซึ่งเชื่อว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตเงิน 431 ล้านบาทในสหกรณ์ฯ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด (สอ.ขก.) นำเงินไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ “ลอตตารี่” มาจำหน่าย

โดยอ้างว่าเพื่อนำเงินรายได้มาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ระงับการดำเนินการในภายหลัง

ทั้งนี้ก่อนที่จะได้ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกรรมการฯ ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและที่มาของประธานฯ  คณะกรรมการฯ และผู้แทนสมาชิก ตลอดจนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขออธิบายสั้นๆ พอสังเขปดังนี้

สมาชิก สก.ขก.มีจำนวน 19,520 ราย เป็นสมาชิกสามัญ 18,022 ราย สมาชิกสมทบ 1,498 ราย ซึ่งมีจำนวนมาก ตามข้อบังคับ สก.ขก.พ.ศ. 2558 ระบุว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่สามัญต้องเป็นผู้แทนสมาชิก โดยให้ผู้แทนสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก สอ.ขก.ในสัดส่วนผู้แทนสมาชิก 1 คนต่อสมาชิก 50 คน ซึ่งสมาชิก สอ.ขก.มีจำนวน 19,520 คน เมื่อหารด้วย 50 จึงมีผู้แทนสมาชิกสอ.ขก. เท่ากับ 390 คน และให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันหรือ 4 ปี โดยวิธีปฏิบัติของ สอ.ขก. ประธาน สอ.ขก.จะมาจากการหารือของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น 5 เขต และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) 25 รวมเป็น 6 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเลือกกันเองให้ได้ 1 คนแล้วจึงนำรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นประธานฯ พร้อมคณะกรรมการฯ 14 คน รวมเป็น 15 คน

กรรมการ สอ.ขก.จำนวน 14 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีเช่นกัน แต่เมื่อครบ 1 ปี กรรมการฯ กึ่งหนึ่งหรือ 7 คนต้องจับสลากออกจากตำแหน่งและให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกบุคคลใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนตามตำแหน่งที่ว่าง 7 คน เสมือนเป็นการกระจายโอกาสให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ได้อย่างกว้างขวาง

แต่ข้อเท็จจริงกลับมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ชุดที่ 48 ปี 2553 ที่นายเอกราช ช่างเหลา เริ่มเข้ามาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ นานกว่า 10 ปี เพิ่งจะมีกรรมการฯ ใหม่เข้าไปเพียง 4 คน ในชุดที่ 58 หรือปี 2563 ที่นายเอกราชออกจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯ มีเป้าหมายว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นในเร็วๆ นี้ ด้วยข้อหากระทำการผิดวัตถุประสงค์สหกรณ์ และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดต่อเนื่อง โดยไม่แก้ไข และฉ้อโกงประชาชน  ประกอบด้วย

1.นายสุริยนต์ วะสมบัติ ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 48(ปี 53) และชุด 49(ปี 54) ตามวาระ 2 ปี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วตำแหน่งสุดท้ายคือ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 (ขอนแก่น)

2.ดร.วิรัช เจริญเชื้อ รองประธานฯชุดที่ 48(ปี53) และยังกลับมาเป็นกรรมการชุดที่ 51(ปี 56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี 58) ชุดที่ 54(ปี 59) และยังกลับมาเป็นรองประธานกรรมการฯ ชุดที่ 57(ปี 62) และ ชุดที่ 58(ปี 63) เกษียณอายุราชการไปแล้ว ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

3.นายทรงยศ ชัยมงคล รองประธานฯชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 49(ปี54) เกษียณอายุราชการไปแล้วในตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 1

4.นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน รองประธานฯ ชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) เกษียณอายุราชการไปแล้วในตำแหน่งครูสังกัดพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเอกราช โดยมีภรรยาชื่อ นางอภิรดี นิราศสูงเนิน ที่สลับกับสามีเข้าไปเป็นรองประธานฯ ชุดที่ 50(ปี 55) ชุดที่ 51(ปี56) และกลับมาอีกครั้งเป็นรองประธานชุดที่ 57(ปี62) และเป็นกรรมการชุดที่ 58(ชุดปัจจุบันปี 63)

นายนิวัฒร เป็น 1 ใน 4 บุคคลผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9  ที่พบว่า มีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาท ซึ่ง ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯ ได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ

5.นายนพรัตน์ สร้างนานอก รองประธานฯชุดที่ 48(ปี 53) สลับไปเป็นผู้สอบกิจการชุดที่ 49(ปี54) และกลับมาเป็นกรรมการชุด 51(ปี 56) ชุดที่ 52(ปี 57) ชุดที่ 53(ปี 58) และ ชุดที่ 54(ปี59) และกลับมาเป็นรองประธานฯ ชุดที่ 57(ปี62) และ กรรมการฯ ชุดที่ 58 (ปี 63 ชุดปัจจุบัน) ยังคงรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง คุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

นายนพรัตน์ เป็น 1 ใน 4 บุคคลที่มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินบัญชีประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9 ที่พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาท ซึ่ง ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯ ได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ

6.นายบุญมี เชาระกำ รองประธานฯ ชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี 58) ชุดที่ 54(ปี 59) ชุดที่ 55(ปี60) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ว หนองฮี สพป.ขก.2

7.นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ เลขานุการชุดที่ 48(ปี53) และยังได้เป็นเลขานุการชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52 (ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแวงขอนพาด สพป.ขอนแก่น เขต 3 อยู่ในกลุ่มเพื่อนเอกราช โดยสลับให้นางประดับดวง โคตวงศ์ เข้ามาเป็นรองประธานฯ ให้ตนเองเว้นวรรคไปหนึ่งสมัย

ปัจจุบันนายสมศักดิ์ได้รับการสนับสนุนให้เข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.) ขอนแก่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความดีความชอบและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ เป็น 1 ใน 4 ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9 ที่พบว่ามีเงินหายไป 431 ล้านบาท ซึ่ง ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯ ได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ

8.นางอาภรณ์ ภูคลัง เหรัญญิก ชุดที่ 48(ปี53) และ ชุดที่ 49(ปี54) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครู สังกัด สพป.เขต 4 เป็นภรรยาของนายสีลา(ศรีลา) ภูคลัง โดยสลับเข้ามาเป็นกรรมการเหรัญญิกต่อเนื่องกันในชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52 (ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) และเป็นเลขานุการผู้สอบกิจการชุดที่ 55(ปี60)

9.นายบัวเรียน อโรคยนันท์ กรรมการชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) เกษียณอายุไปแล้วในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เทศบาลนครขอนแก่น

10.นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา กรรมการเหรัญญิกชุดที่ 48(ปี53) เกษียณอายุราชการอาจารย์โรงเรียนกัลยาวัตร เป็นภรรยานายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา อดีต ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย น้องชายนายปัญญา ศรีปัญญา อดีต ส.ส.ขอนแก่น กลุ่มเพื่อนเอกราช

11.นายเฉลิม รุ่งวงษ์ กรรมการชุดที่ 48 (ปี53) และ ชุดที่ 53(ปี58)

12.นายคำควร วงษาหาร กรรมการชุดที่ 48(ปี53) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) 25 ขอนแก่น

13.นางอรพิน ศรีตะวัน กรรมการชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) เป็นข้าราชการครู สพป.ขอนแก่น เขต 5 ภรรยาของนายสุพรรณ ศรีตะวัน โดยสลับเข้าไปเป็นกรรมการฯ ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 56(ปี61) ชุดที่ 57(ปี62) และยังเป็นรองประธานฯ ชุดปัจจุบันคือชุดที่ 58(ปี 63) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 5

14.นายประหยัด กองหาโคตร กรรมการชุดที่ 48(ปี53) ชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 52(ปี57) เป็นรองประธานฯ ชุดที่ 53(ปี58) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

15.นายวาสนา ไชยศึก รองประธานชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 55(ปี61) เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคม สังกัด สพม.25 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (24 มี.ค.62) ในนามพรรคพลังประชารัฐ แต่สอบตก ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนให้ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการสหกรณ์ครูขอนแก่น

16.นางประดับดวง โคตวงษ์ รองประธานฯ ชุดที่ 49(ปี54) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขอนพาด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นภรรยาของนายสมศักด์ โคตวงษ์เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยสองสามีภรรยาจะสลับกันขึ้นมาเป็นกรรมการฯ เช่นกัน (ดูประกอบลำดับที่ 7)

17.ดร.อภิชาต นาเลาห์ เป็นผู้สอบบัญชีชุดที่ 48(ปี53) และเป็นเลขานุการ กรรมการชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อยู่ในกลุ่มเพื่อนเอกราช

18.นางภณิตา แก้วหาวงษ์ กรรมการชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56 (ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในเขต อ.เมือง สังกัด สมพ.25 ขอนแก่น

19.ดร.เวหา เลพล กรรมการชุดที่ 49 (ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) เลขานุการชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนสนามบิน เทศบาลนครขอนแก่น

20.นายนิพนธ์ สามล กรรมการชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57)

21.นางนภกช สาคร กรรมการชุดที่ 49(ปี54) ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) กลับมาเป็นเหรัญญิกชุดที่ 57(ปี 62) และเป็นรองประธานฯ ชุดที่ 58(ปัจจุบันปี 63) ยังรับราชการครู สังกัดกองการศึกษาเทศบาล

22.ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธานกรรมการชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) และประธานกรรมการฯชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม.25 ขอนแก่น

23.นายอาสา คำพิลา รองประธานฯ ชุดที่ 50(ปี55) กรรมการชุดที่ 51(ปี56) รองประธานฯ ชุดที่ 56(ปี61) และ ชุดที่ 57(ปี62) เกษียณอายุราชการตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนสังกัด สปพ.ขก.เขต 2

24.นายทนงศักดิ์ วังสงค์ รองประธานกรรมการชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ประธานตรวจสอบกิจการชุดที่ 52(ปี57) และ ชุดที่ 53(ปี58) กลับมาเป็นรองประธานกรรมการฯ ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) ลาออกจากตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ มารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจุจบัน (ต่อจากนายเอกราช ช่างเหลา)

25.นางอภิรดี นิราศสูงเนิน รองประธานฯ ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัด สพม.25 เป็นภรรยานายนิวัฒร นิราศสูงเนิน เกษียณอายุราชการตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ ท่ามะเดื่อ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ที่สลับกันขึ้นเป็นกรรมการระหว่างสามีและภรรยา (ดูประกอบหมายเลข 4)

26.นายสีลา (ศรีลา) ภูคลัง กรรมการเหรัญญิก ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) เกษียณอายุราชการตำแหน่งครู สังกัด สพป.ขก.5 ขอนแก่น สามีนางอาภรณ์ ภูคลัง เกษียณอายุราชการตำแหน่งครู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่สลับกันเป็นกรรรมการฯระหว่างสามีและภรรยาเช่นกัน

27.นายสุพรรณ ศรีตะวัน กรรมการ ชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศน์ สังกัด สพป.เขต 5 สามีเป็นกรรมการฯ นางอรพิณ ศรีตะวัน เป็นข้าราชการครูสังกัด สพป. เขต 5 เป็นกรรมการผูกขาดของ อ.ชุมแพ สลับกันเป็นกรรมการฯ สองสามีภรรยา (ดูประกอบหมายเลข 13)

28.นายสุพรรณ ประพาสพงษ์ กรรมการชุดที่ 50(ปี55) ชุดที่ 51(ปี56) ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัดเทศบาล

29.ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ประธานฯ ชุดที่ 52(ปี57) ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 56ปี61) ชุดที่ 57(ปี62) อดีตศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยลาออกจากตำแหน่งประธานฯ ชุดที่ 57(ปี62) ขณะเหลือวาระดำรงตำแหน่งเพียง 3 เดือน ทำให้ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่

30.นายเพชรัตน์ อ่างยาน กรรมการฯ ชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) เกษียณอายุราชการตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนช้าง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

31.น.ส.อาริษา พะเยียสวัสดิ์ กรรมการชุดที่ 53(ปี58) ชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) ยังเป็นข้าราชการครูใน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เทศบาลนครขอนแก่น

 

 

32.นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว กรรมการชุดที่ 54(ปี59) ชุดที่ 55(ปี60) ข้าราชการครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

33.นางเพ็ญศรี คะมานิคม กรรมการชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) และชุดที่ 57(ปี62) ชุดที่ 58 (ปัจจุบันปี 63) เป็นข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัน อ.มัญจาครี สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2

34.นางทองสุก ศรีไสย กรรมการชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61) และชุดที่ 57(ปี62) ชุดที่ 58 (ปัจจุบันปี 63) เป็น ผอ.โรงเรียนกระดานพล สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

35.นายสุพัฒน์ ศรีชำนิ กรรมการชุดที่ 55(ปี60) ชุดที่ 56(ปี61)เกษียณอายุราชการ ผอ.โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4

36.นายเอกราช ช่างเหลา อดีตผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2553-2562 (ตรงกับกรรมการชุดที่ 48-57) เกษียณอายุจากตำแหน่ง ปี 2562 ปัจจุบันเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครหลัก หรือจำเลยที่ 1 ที่จะต้องพิสูจน์ตนเองกับข้อกล่าวหาการทุจริตยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่กำลังถูกตรวจสอบในปัจจุบัน

เขาถูกมองว่า เป็นผู้ที่ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นสถานที่สร้างฐานะและรายได้ให้ตนเองจนร่ำรวย ก่อนจะใช้เป็นบันไดไต่เต้าทางการเมือง จนได้เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐในภาคอีสาน โดยมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรกรและสหกรณ์ฯ แกนนำพลังประชารัฐภาคเหนือ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง