รีเซต

บิ๊กตู่ย้ำ รัฐบาลนี้ เน้นปราบทุจริต จริงจัง รวยจน ถ้าทำผิด ติดคุกหมด

บิ๊กตู่ย้ำ รัฐบาลนี้ เน้นปราบทุจริต จริงจัง รวยจน ถ้าทำผิด ติดคุกหมด
ข่าวสด
4 มกราคม 2565 ( 14:46 )
18
บิ๊กตู่ย้ำ รัฐบาลนี้ เน้นปราบทุจริต จริงจัง รวยจน ถ้าทำผิด ติดคุกหมด

ครม.รับทราบรายงานประเมินคุณธรรม ด้านบิ๊กตู่ถือเรื่องปราบทุจริต เป็นเป้าหมายของรัฐบาล ชี้คดีทุจริตมีมากขึ้น เกิดจากรัฐเอาจริง รวยหรือจน ทำผิด ต้องติดคุก

 

วันที่ 4 ม.ค.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ทั้งนี้ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้หน่วยงานหาแนวทางปิดจุดอ่อนกระบวนการทุจริต โดยย้ำว่าการปราบปรามการทุจริต สร้างโปร่งใส เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ที่คดีทุจริตมีมากขึ้น เกิดจากรัฐบาลเอาจริงเอาจังมาก ไม่ว่าคนรวยหรือคนจน หากทำผิดก็ต้องติดคุก

 

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันการทุจริตที่ใช้กับหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ โดยปีนี้กำหนดค่าเป้าหมายผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐจำนว 8.3 พันแห่ง เข้าร่วมการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศเท่ากับ 81.25 คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21

 

ในปีนี้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ได้เข้าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับค่อนข้างสูง โดยอยู่ที่ระดับ A ถึงร้อยละ 26.22 โดยมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสของภาครัฐสู่มาตรฐาน ในระดับ A และ AA ในระดับนโยบาย โดยมุ่งเน้นการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้และต่อยอด ขยายผลการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐไว้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง