รีเซต

สกพอ.-เจโทรฯ เพิ่มลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมในอีอีซี

สกพอ.-เจโทรฯ เพิ่มลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมในอีอีซี
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2565 ( 22:10 )
35
สกพอ.-เจโทรฯ เพิ่มลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมในอีอีซี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ สกพอ. ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) จัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Thailand – Japan: Sustainable Business Online Seminar For Carbon Neutrality” เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของทั้งสองประเทศ ในการดำเนินธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 1,000 ราย

 

ในการสัมมนา ได้มีการเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง สกพอ.และประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการต่อยอดการลงทุนในด้านเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนนโยบายของ สกพอ. ในการลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียวในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า เช่น การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด 30% ในอีก 10 ปีข้างหน้า การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่นำหลักการเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาเมือง รวมถึง ความคาดหวังการส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น

 

ด้านนายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ กล่าวว่า นโยบายการลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่นเพื่ออนาคต (Asia-Japan Investing for the Future : AJIF) จะมุ่งให้การสนับสนุนภาคเอกชนขยายการลงทุนและความร่วมมือใน 5 สาขา ได้แก่ ห่วงโซ่การผลิต ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ ดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร และ เศรษฐกิจหมุนเวียน

 

นอกจากนี้ ในงานสัมมนา ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและภาคเอกชนญี่ปุ่นได้ร่วมนำเสนอและเสวนาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว และความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้เน้นย้ำการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ในพื้นที่อีอีซี เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ที่มีการตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Committee) เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แนะนำโครงการการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และโครงการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน

 

ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำเสนอโครงการส่งเสริม Smart Eco Industrial Estate และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท TBM Co., Ltd ได้ร่วมนำเสนอพัฒนาการการนำหลักการเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง