รีเซต

แรงงานไทยจากอุซเบกิสถานถึงไทย ขอบคุณรัฐบาลช่วยพ้นวิกฤตโควิด-19 ถึงบ้านปลอดภัย

แรงงานไทยจากอุซเบกิสถานถึงไทย ขอบคุณรัฐบาลช่วยพ้นวิกฤตโควิด-19 ถึงบ้านปลอดภัย
มติชน
13 สิงหาคม 2563 ( 08:11 )
101
แรงงานไทยจากอุซเบกิสถานถึงไทย ขอบคุณรัฐบาลช่วยพ้นวิกฤตโควิด-19 ถึงบ้านปลอดภัย

เมื่อ 01.15 น.วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 01.15 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอุซเบกิสถาน เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HY 3609 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นางเธียร์รัตน์ กล่าวว่า สำหรับแรงงานไทยในอุซเบกิสถานกลุ่มนี้ได้โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลช่วยพากลับประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งได้เดินทางไปทำงานกับนายจ้างชื่อ ENTER ENGINEERING PTE.LTD. สัญญาจ้าง 1 ปี โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานเวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 78 ราย และบริษัทจัดหางานบางกอก วินนิ่ง กรุ๊พ จำกัด จำนวน 17 ราย ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.62 คนหางานทั้งหมดไปทำงานอย่างถูกต้อง และทำงานทำงานครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้ว

 

แต่นายจ้างยังไม่สามารถจัดส่งคนหางานกลับได้ เนื่องจากรัฐบาลของอุซเบกิสถานออกกฎห้ามคนในประเทศออกนอกราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 ก.ค.63 และห้ามสายการบินพาณิชย์บินเข้าประเทศ เนื่องจากปัญหาโควิด -19 นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือพาแรงงานไทยกลับประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอุซเบกิสถาน

 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คนงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้ว 70 คน จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ในกรณีสมาชิกฯ ประสบปัญหาในต่างประเทศรอการส่งกลับประเทศไทย ให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่สมาชิกกองทุนระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ โดยให้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

 

และกลุ่มที่ 2 คนงานที่ทำงานยังไม่ครบสัญญาจ้าง จำนวน 24คน จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ในกรณีสมาชิกฯ ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้วให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนรายละ 15,000 บาท

 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ได้เดินทางกลับจากอุซเบกิสถาน ทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมายังบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากรอคอยมานาน ขั้นตอนจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้ทุกคนไปกักตัวตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะการฟักตัวของโควิด-19 ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

จึงแจ้งเตือนให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศสมัครเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นางเธียรรัตน์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง