รีเซต

ชัชชาติลงพื้นที่ บ้านมั่นคง ชูนโยบาย เข้าถึงที่อยู่อาศัย ลดชุมชนแออัด

ชัชชาติลงพื้นที่ บ้านมั่นคง ชูนโยบาย เข้าถึงที่อยู่อาศัย ลดชุมชนแออัด
ข่าวสด
19 มกราคม 2565 ( 19:13 )
47
ชัชชาติลงพื้นที่ บ้านมั่นคง ชูนโยบาย เข้าถึงที่อยู่อาศัย ลดชุมชนแออัด

ข่าววันนี้ 19 ม.ค.2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงมหานครแบบอิสระ และทางดร.ยุ้ย -เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ได้นำทีมงานเพื่อนชัชชาติลงพื้นที่บ้านมั่นคงประชาสามัคคี เขตบางพลัด ต้นแบบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

 

โดยนายชัชชาติเผยว่า งานดูแลที่อยู่อาศัยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมือง ถือเป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของกทม. แต่กลับพบว่าปัจจุบันชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 916 แห่ง หรือ ประมาณ 100,000 ครัวเรือน ยังมีปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จึงมีข้อเสนอให้แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและลดจำนวนชุมชนแออัดในเมือง

 

 

กทม. ควรเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการบ้านมั่นคง จึงเสนอจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรง ตลอดจนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นคนกลางช่วยเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดิน เพื่อนำที่ดินจัดทำโครงการบ้านมั่นคง และส่งเสริมให้เกิดกลไกคณะกรรมการเมืองระดับเขต เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. (องค์การมหาชน) และหน่วยงานดูแลสาธารณูปโภค เป็นต้น

 

ด้านดร.ยุ้ยเสนอให้สร้างกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เรื่องระบบการออมเงินและการสร้างชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมสวัสดิการหรือกลไกสร้างรายรับ เช่น การสร้างอาชีพที่นำไปสู่การออมเงินได้ และเห็นด้วยกับการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการเมืองระดับเขต สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับเขต เพื่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงสินเชื่อในการสร้างบ้านมั่นคงใหัประชาชน

 

ทำให้บ้านเป็นมากกว่าบ้าน กล่าวคือ มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างอาชีพ ศูนย์เด็กเล็ก สาธารณสุข และศูนย์การเรียนรู้เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง