รีเซต

ตลาดนัดอำเภอนาหว้า เฮ!!! กรรมการสาธารณสุขเปิดโอกาสอีกครั้ง หลังไม่ผ่านมาตรฐาน

ตลาดนัดอำเภอนาหว้า เฮ!!! กรรมการสาธารณสุขเปิดโอกาสอีกครั้ง หลังไม่ผ่านมาตรฐาน
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 13:09 )
59
ตลาดนัดอำเภอนาหว้า เฮ!!! กรรมการสาธารณสุขเปิดโอกาสอีกครั้ง หลังไม่ผ่านมาตรฐาน

 

นครพนม – ตลาดนัดอำเภอนาหว้า เฮ!!! กรรมการสาธารณสุขเปิดโอกาสอีกครั้ง หลังไม่ผ่านมาตรฐาน  เน้นป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายทินกร  ขันแก้ว  นายอำเภอนาหว้า  พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติพงศ์  พันธ์ศรี  ผกก.สภ.นาหว้า  นายปราโมทย์  คำภูเงิน  สาธารณสุขอำเภอนาหว้า  นายมังกรทอง  อุภพรหม  ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาหว้า  นายดำรงเดช  วันนา  ผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้า  และนายวีระ  วะชุม  ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) นาหว้า  ประชุมปรึกษาหารือกรณี นายประหยัด  ไชยสุข  ผู้จัดการตลาดนัดชุมชนบ้านนาหว้ายื่นหนังสือเพื่อขอมติกรรมการฝ่ายสาธารณสุขประจำอำเภอฯ เปิดตลาดนัดชุมชนภายในสนามหญ้าโรงเรียนบ้านนาหว้า  หลังจากถูกสั่งปิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค  มีความหละหลวมหลายจุด อันอาจนำมาซึ่งการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19  จึงมีคำสั่งปิดตลาดนัดชุมชนดังกล่าว  โดยให้ผู้จัดการตลาดนัด คือนายประหยัด  ไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  จำนวน 12 ข้อ  แล้วนำข้อแก้ไขมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

 

นายทินกรฯ  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หลังจากจังหวัดนครพนมมีการคลายล็อกให้เปิดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ 12 อำเภอ  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอพิจารณาตามความเหมาะสมนั้น  และให้ยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการตลาดนัดได้ยื่นเอกสารและแผนผังการเว้นระยะห่างทางสังคม และจุดคัดกรองให้ทางอำเภอพิจารณาเห็นชอบ จึงอนุญาตให้ตลาดนัดชุมชนบ้านนาหว้าเปิดขายสินค้าได้  แต่ปรากฏว่า วันที่ 19 พฤษภาคม

 

ที่ผ่านมา  มีคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ  พบว่ายังมีจุดบกพร่อง  เช่น  การเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน  การคัดกรองก็ขาดประสิทธิภาพ  จึงเห็นว่าควรปิดแล้วแนะนำให้ไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าว  ซึ่งผู้จัดการตลาดนัดชุมชนแจ้งว่ามีความพร้อมแล้ว และมาขออนุญาตเปิดตลาดนัดอีกครั้ง  ตนในฐานะประธานกรรมการสาธารณสุข  จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องรับฟังการแก้ไขปรับปรุงจากผู้ประกอบการว่าควรอนุญาตให้เปิดหรือไม่

 

นายประหยัดฯ ผู้จัดการตลาดนัดชุมชน  กล่าวต่อกรรมการในที่ประชุมว่า หลังถูกสั่งให้ปิดตลาดนัด  ก็นำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขปรับปรุง ตนมั่นใจว่าได้มาตรฐานตามเงื่อนไขอย่างแน่นอน  โดยได้แจ้งต่อพ่อค้าแม่ค้าให้ตั้งแผงเว้นระยะห่างตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  พร้อมกันนี้ก็จะขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการตลาดนัดชุมชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ อสม. ที่จุดคัดกรอง  ถ้าพบเห็นผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าไปซื้อสินค้าภายในตลาด  และยังมีข้อปลีกย่อยต่างๆ ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อาทิ 

 

จัดโซนแผงจำหน่ายสินค้าที่มีหมวดหมู่เดียวกันอยู่ด้วยกัน ไม่ให้กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมา  อีกทั้งจำกัดปริมาณผู้คนไม่ให้แออัดจนเกินไป  ต้องยอมรับว่าตลาดนัดชุมชนบ้านนาหว้าที่เปิดทุกวันอังคาร อยู่กลางเมืองที่มีทั้งผู้คนและรถสัญจรไปมาจำนวนมาก  การแก้ไขปัญหาคือจะต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ร่วมกันคัดกรองทั้งภายในและภายนอก  หากครั้งนี้ทางอำเภอให้โอกาสแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  ตนก็พร้อมน้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

หลังคณะกรรมการฟังข้อแก้ไขและซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว  จึงมีมติให้เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านนาหว้าได้  แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ทางจังหวัดนครพนมกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เพราะหากหย่อนยานแล้วมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาใช้บริการ จะทำให้เกิดแพร่กระจายจากคนนึงไปสู่คนไม่รู้อีกจำนวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่  การป้องกันก็จะยากขึ้นมาก  คณะกรรมการเข้าใจปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนเป็นลำดับต้นๆ อยู่แล้ว  แต่ก็ต้องยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่เข้ามาจับจ่ายด้วยว่าต้องปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง