อสม.น่านลุยไข้เลือดออกต่อ ป้องกันการระบาดกันสับสนโควิด (มีคลิป)

อสม.น่านลุยไข้เลือดออกต่อ ป้องกันการระบาดกันสับสนโควิด (มีคลิป)
77ข่าวเด็ด
2 มิถุนายน 2563 ( 06:23 )
107
อสม.น่านลุยไข้เลือดออกต่อ ป้องกันการระบาดกันสับสนโควิด (มีคลิป)

 

จังหวัดน่าน ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับหมออนามัยลุยงานต่อ หลังสู้ศึกโควิด-19 พึ่งผ่อนคลายลุยหมู่บ้านป้องกันไข้เลือดออกต่อ

 

 

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ทีมงานสาธารณสุขประจำหมู้บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หมออนามัย โดย นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

หลังสู้ศึกโควิด-19 ซึ่ง ทางทีมงานหมออนามัยร่วมกับทีมงาน อสม. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและกักตัวแรงงานที่กลับจากต่างประเทศกว่า 20 ราย และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาด รวม 867 ราย และยังไม่พ้นระยะกักตัวอีก 96 ราย

 

โดยจากมาตรการจากทั้งภาครัฐละทางจังหวัดพึ่งมีมาตรการผ่อนคลาย หันมาสู้ศึกไข้เลือดออก ร่วมกันออกรณรงค์ ป้องกันแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

 

ทั้งป้องกันการสับสน เนื่องจากอาการเริ่มต้นของโรคไข้เลือดออก และโควิด-19 มีการการเริ่มที่คล้ายเคียงกันคือมีไข้สูง เพื่อป้องกันการสับสนจนเกิดความเข้าใจผิด จนเกิดการแตกตื่นของประชาชนอีกด้วย

 

 

จากข้อมูลด้านระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 29 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,276 ราย เฉพาะจังหวัดน่านมีผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 88 ราย

 

ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานการณืของจังหวัดน่านตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับ 2 มีการระบาดมากที่อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

ตอนหลังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั้งอำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่าน เริ่มมีการระบาด เกิดจากที่สภาพอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ลูกน้ำยุงลายมีเพิ่มขึ้น

 

ฝากเตือนประชาชน นอกจากโรคโควิด-19 แล้ว โรคไข้เลือดออกยังเป็นอีกโรคที่ทุกคนต้องร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และไข้เลือดออกถ้ามีไข้สูงอาจทำให้เกิดความสับสน ที่ทางบุคลากรทางการแพทย์

 

ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไข้เลือดออก ทำให้จะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ และเวลาในการช่วยรักษาให้ทันถ่วงที ต้องเสียโอกาสและเวลาไปในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

 

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง