ทีมงานรมช.สาธารณสุข ร่อนหนังสือถึงรมว.แรงงาน เร่งประกันสังคมเบิกจ่ายชาวภูเก็ต

ทีมงานรมช.สาธารณสุข ร่อนหนังสือถึงรมว.แรงงาน เร่งประกันสังคมเบิกจ่ายชาวภูเก็ต
มติชน
27 พฤษภาคม 2563 ( 10:05 )
107
ทีมงานรมช.สาธารณสุข ร่อนหนังสือถึงรมว.แรงงาน เร่งประกันสังคมเบิกจ่ายชาวภูเก็ต

 

ทีมรมช.สาธารณสุข เห็นใจชาวภูเก็ตเดือดร้อนหนัก ยังไม่ได้รับเงินทดแทน ร่อนหนังสือถึงหม่อมเต่าวอนเร่งประกันสังคมพิจารณาเบิกจ่าย

 

วันที่ 27 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดภูเ0ก็ตพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “เรวัต อารีรอบ” เป็นภาพหนังสือบันทึกข้อความ พร้อมข้อความว่า “เราทำงานทุกวัน ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลาหลายอาชีพที่รอเงินจากประกันสังคม คนเขาเดือนร้อนมากจริงๆ วันนี้ทำหนังสือไปทวงถามให้แล้วนะครับ และอีกข้อความระบุว่า “ผมส่งหนังสือทวงถามไปยัง”ประกันสังคม” ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ท่านกำกับดูแล เงินประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานให้กับผู้ซึ่งเดือดร้อนเป็นอย่างมาก”

 

โดยในหนังสือบันทึกข้อความที่แนบมีใจความว่า “เรื่องขอความอนุเคราะห์เร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID – 19 ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความมเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 และกระทรวงแรงงานได้ตอบสนองนโบายโดยได้ประกาศกฎกระทรวงลงในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563 ให้ถูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตรา 62 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอคระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่ไม่กิน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

แต่ปรากฏว่าการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในการจ่ายงินประโยชน์ทดแทนตามนโยบายรัฐบาลและตามประกาศเป็นไปอย่างล่าซ้ำมาก ทำให้ ณ ปัจจุบันลูกจ้างผู้ประกันตนจำนวนมากยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดเเทนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และกรณีนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนจำนวนมากได้เข้าขอความช่วยหลือจากกระผมในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ให้ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งรีบดำเนินการบริหารจัดการให้ถูกจ้างผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในส่วนที่เป็นสิทธิอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีรายได้สำหรับการประทังชีวิตเละครอบครัวลดปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน และให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการช่วยหลือถูกจ้างผู้ประกันตน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ผลการพิจารณาเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งให้กระผมทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง”

 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการโพสต์ ได้มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่กล่าวชื่นชมการทำงานของนายเรวัติ ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชน ขณะที่บางรายเผยว่ายอมแล้วกับการดำเนินการขอรับเงินทดแทนของประกันสังคม

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง