'ประเสริฐ' นายกเล็กโคราช สกัดโควิด ประกาศสั่งปรับการเรียน-สอนโรงเรียนเทศบาลฯ วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.

'ประเสริฐ' นายกเล็กโคราช สกัดโควิด ประกาศสั่งปรับการเรียน-สอนโรงเรียนเทศบาลฯ วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.
มติชน
27 มิถุนายน 2564 ( 20:37 )
9
'ประเสริฐ' นายกเล็กโคราช สกัดโควิด ประกาศสั่งปรับการเรียน-สอนโรงเรียนเทศบาลฯ วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกระดับชั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.64 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line, On Demand,On Hand ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนดังต่อไปนี้

 

 

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระซอย 3
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลประทานสงเคราะห์
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีรถไฟ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักร้อย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน
-โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
-โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
-โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
-โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
-โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง