รีเซต

หนองคาย รับคนไทยที่ตกค้างในลาวกลับประเทศวันแรก

หนองคาย รับคนไทยที่ตกค้างในลาวกลับประเทศวันแรก
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 06:59 )
111
หนองคาย รับคนไทยที่ตกค้างในลาวกลับประเทศวันแรก

หนองคาย – การรับชาวไทยที่ตกค้างอยู่ใน สปป.ลาว ที่ได้เข้าแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เดินทางกลับจำนวน 7 คน จากที่แจ้งความประสงค์ไว้ 8 คน ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพิ่ม เพื่อรับผู้ที่จะเดินทางกลับเพิ่ม เบื้องต้นที่แจ้งไว้จำนวน 40 คน

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ในช่วงสายของวันนี้คึกคัก มีเจ้าหน้าที่จากทำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินทางมาเตรียมความพร้อมที่จะรับคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว ที่ได้แจ้งควาประสงค์กับสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ไว้กลับประเทศเป็นวันแรก ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก มีผู้แจ้งความประสงค์ไว้ทั้งหมดจำนวน  8  คน

คนไทยที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้เดินทางเข้ามาถึงด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ในเวลาประมาณ 10.50 นาที ก็ได้เดินทางโดยยนต์ที่จัดเตรียมไว้จำนวน 6 คน และเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอีก 1 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน ส่วนอีก 1 คนมีปัญหาในเรื่องของเอกสารจึงยังไม่สามารถเดินทางกลับมาในวันนี้ได้

หลังเดินทางมาถึงด่านพรมแดนฯฝั่งไทย ทุกคนก็ได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองจากด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและด่านศุลกากรหนองคาย , จัดทำทะเบียนประวัติ , รับฟังคำชี้แจง , เดินทางไปยังสถานที่กักตัว , ทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระและรถยนต์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล  และส่งตัวกลับภูมิลำเนาหลังผ่านการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้ว

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทย จาก สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่าสุดมีทั้งหมด 40 คน โดยจะเดินทางเข้ามาในวันนี้ (18 เมษายน 63) เป็นวันแรกจำนวน 8 คน , วันที่ 19 เมษายน 63 จำนวน 9 คน , วันที่ 20 เมษายน 63 จำนวน 15 คน , วันที่ 21 เมษายน 63 จำนวน 4 คน , วันที่ 22 เมษายน 63 จำนวน 1 คน , วันที่ 25 เมษายน 63 จำนวน 1 คน และวันที่ 1 พฤษภาคม 63 จำนวน 2 คน

ทางด้านนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การรับตัวคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว กลับประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย วันแรกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมและซักซ้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุม และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาได้มีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่ได้มีการกำหนดมาจากส่วนกลางเพื่อความปลอดภัยของทุกคน วันแรกมีการลงทะเบียนไว้จำนวน 8 ราย แต่ที่ข้ามมามี 7 ราย มี 1 รายมีปัญหาในเรื่องของเอกสารจึงจะไม่ได้เดินทางกลับมาในวันนี้แล้ว ซึ่งในการรับคนไทยกลับประเทศในจุดนี้ ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเดินทางเข้ามาไม่เกินเวลา 12.00 น. เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการในหลายขั้นตอน จึงได้มีการกำหนดในเรื่องของเวลาร่วมกันกับ ตม.สปป.ลาว ที่จะปฏิบัติงานถึงเวลา 12.00 น.เท่านั้น ผู้ที่มาไม่ทันเวลาที่กำหนด ก็ต้องไปลงทะเบียนกำหนดวันเดินทางกลับประเทศใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า จากข้อมูลล่าสุดมีแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ประมาณ 50 กว่าคน แต่เป็นการทยอยเดินทางเข้ามา ซึ่งระยะเวลาในการลงทะเบียนยังไม่ได้กำหนด เมื่อมีการลงทะเบียนแล้วก็จะทยอยเข้ามาตามวันที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในส่วนของสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 100 ห้อง แต่ถ้าคนที่เข้ามาเป็นสามี-ภรรยากันก็จะอยู่ในห้องเดียวกันได้ ทางจังหวัดหนองคายก็ได้หาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจะรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาได้ทั้งหมด เนื่องจากส่วนกลางมีนโยบายว่าไม่ควรจะส่งต่อผ่านเข้าไปที่จังหวัดปลายทาง ซึ่งจังหวัดหนองคายจะมีการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาไว้ที่จังหวัดหนองคายทั้งหมด

ในส่วนของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่ใช้ในการกักตัวนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชา ชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่ใช้ในการกักตัวแล้ว โดยให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และให้เข้าใจว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่คนที่ติดเชื้อ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเท่านั้น.

…………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง