รีเซต

‘กรมเจ้าท่า’ ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการแหลมฉบัง เฟส 3 ท่าเรือ F

‘กรมเจ้าท่า’ ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการแหลมฉบัง เฟส 3 ท่าเรือ F
ข่าวสด
9 พฤษภาคม 2565 ( 17:41 )
70
‘กรมเจ้าท่า’ ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการแหลมฉบัง เฟส 3 ท่าเรือ F

ข่าววันนี้ 9 พ.ค. ที่กรมเจ้าท่า นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกล โดยมีผู้บริหารกรมเจ้าท่า (จท.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุม

 

นายอานนท์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับทราบอำนาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การบริหารโครงการภายใต้สัญญาร่วมลงทุน ในส่วนของท่าเทียบเรือ F โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องออกใบอนุญาตถมทะเล ใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง

 

ทั้งนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเรือ F โดยจะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อภายนอกให้เพียงพอ รวมทั้งให้มีความพร้อมรองรับกับการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่ให้มีปัญหาความแออัดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม และส่งผลกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง