รีเซต

PTT ออกหุ้นกู้ 3 ชุดมูลค่ารวม 2 หมื่นลบ.อัตราดอกเบี้ยที่ 1.79-3.47% ต่อปี

PTT ออกหุ้นกู้ 3 ชุดมูลค่ารวม 2 หมื่นลบ.อัตราดอกเบี้ยที่ 1.79-3.47% ต่อปี
ทันหุ้น
9 เมษายน 2565 ( 10:50 )
398
PTT ออกหุ้นกู้ 3 ชุดมูลค่ารวม 2 หมื่นลบ.อัตราดอกเบี้ยที่ 1.79-3.47% ต่อปี

ข่าววันนี้ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 130,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

โดยมีการออกหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ในชุดที่ 1 มีมูลค่า 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1.79% ต่อปี, ชุดที่ 2 มีมูลค่า 3,000 ล้านบาทอายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี และชุดที่ 3 มูลค่า 9,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.47% ต่อปี 

 

 

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AAA(tha) และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหารเงินกู้ของปตท. ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินเทียบเท่า 150,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance)

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง