รีเซต

พ่อเมืองกรุงเก่าประสานทุกหน่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด

พ่อเมืองกรุงเก่าประสานทุกหน่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 03:07 )
87
พ่อเมืองกรุงเก่าประสานทุกหน่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด

พระนครศรีอยุธยา-พ่อเมืองเป็นห่วงการจราจรในช่วงวันหยุดยาว มอบรองผู้ว่าฯประสานทุกหน่วยวางแผนรับมือการเดินทาง ผลเป็นที่น่าพอใจ

25 ก.ค.ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมการประชุมหารือการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิรัช แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

นายนิวัฒน์  ภาระนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  หลังจากที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนมากและมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนถึงปัญหาต่าง ๆ โดยปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนมากที่สุด  และรถโดยสารสาธารณะฉวยโอกาสเรียกค่าบริการสูงเกินความจริง ทางนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือวางแนวทางแก้ปัญหา

นายวิรัช แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิรัช แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกว่า 6,000 คน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ทำให้เกิดปัญหาการจราจร โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการประสานกับวัดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการวางแผนการจัดการจราจร รวมถึงการจัดการจราจรหน้าร้านโรตี  บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยจะบังคับใช้กฎหมายด้วยการออกใบสั่งทุกคันที่จอดรถในที่ห้ามจอดส่วนราคาของรถโดยสารที่เรียกเก็บเกินอัตรานั้นทางขนส่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกคนขับรถสาธารณมาพูดคุยต่อไป ทั้งนี้ทางจังหวัดมีความมุ่งมั่นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก มีรายได้เข้าจังหวัด  โดยจะบริหารการจราจรและด้านอื่น  ๆ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุด