ปิดถนนสาย นน.4010 จ.น่าน ที่จะเชื่อมไปยัง จ.แพร่ สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19

ปิดถนนสาย นน.4010 จ.น่าน ที่จะเชื่อมไปยัง จ.แพร่ สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าวสด
30 มีนาคม 2563 ( 15:23 )
53
ปิดถนนสาย นน.4010 จ.น่าน ที่จะเชื่อมไปยัง จ.แพร่ สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมทางหลวงชนบทปิดถนนสาย นน.4010 จ.น่าน ที่จะเชื่อมไปยัง จ.แพร่ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ใช้ทางหลักแทน

ปิดถนนน่านเชื่อมไปแพร่ - นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ให้ระงับการใช้ถนนทางหลวงชนบทสาย นน.4010 จังหวัดน่าน แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 (กม.55+445) ถึงบ้านปากห้วยอ้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นการชั่วคราว ซึ่งสายทางดังกล่าวเป็นสายทางที่เชื่อมไปจังหวัดแพร่ โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางหลักของทางหลวงแผ่นดินแทน เพื่อจะได้ผ่านจุดคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองตามมาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด เนื่องจากจ.น่านและจ.ลำปางยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ทช. ได้ทำการระงับสายทางดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทน่านได้จัดชุดปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในสายทางดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมทั้งประสานอาสาสมัครทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์และแจ้งเหตุต่อไป