”ไพรินทร์” เสียบกก.ปตท.แทน ”สุพัฒนพงษ์” -ต่ออายุ ”พงศธร” ซีอีโอ ปตท.สผ. 1 ปี

”ไพรินทร์” เสียบกก.ปตท.แทน ”สุพัฒนพงษ์” -ต่ออายุ ”พงศธร” ซีอีโอ ปตท.สผ. 1 ปี
มติชน
21 สิงหาคม 2563 ( 07:23 )
81
”ไพรินทร์” เสียบกก.ปตท.แทน ”สุพัฒนพงษ์” -ต่ออายุ ”พงศธร” ซีอีโอ ปตท.สผ. 1 ปี

ที่ประชุมกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. ที่มีนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริษัท ปตท. แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยนายไพรินทร์จะมีระยะเวลาทำงานในตำแหน่งนี้ แค่ 7 เดือนเท่านั้นเนื่องจากจะครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

 

นอกจากนี้ บอร์ดปตท.ยังมีมติต่ออายุ การทำงาน นายพงศธร ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายน นี้ นายพงศธร จะอายุครบ 60 ปี เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานในปตท.สผ. บอร์ดปตท.จึงเห็นควรให้ขยายเวลาให้นายพงศธรดำรงตำแหน่งออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้ จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด ปตท.สผ.อีกครั้ง

 

 

ทั้งนี้ การต่ออายุการทำงานให้นายพงศธร ออกไปอีก 1 ปี ถือเป็นกรณีแรกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับตั้งแต่ตั้งปตท.มา ซึ่งเข้าใจว่าบอร์ด ปตท.อาจจะใช้ระเบียบอ้างอิงจากการแก้ไขให้ข้าราชการต่ออายุการทำงานได้ จึงนำเอาข้อนี้มาเป็นบรรทัดฐาน สำหรับทั้ง 2 ตำแหน่ง จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง