ก.อุตฯ ชี้เงินช่วยเหลือรอบแรกถึงมือชาวไร่อ้อยแล้ว 187,885 ราย

ก.อุตฯ ชี้เงินช่วยเหลือรอบแรกถึงมือชาวไร่อ้อยแล้ว 187,885 ราย
ข่าวสด
30 มิถุนายน 2563 ( 18:10 )
48
ก.อุตฯ ชี้เงินช่วยเหลือรอบแรกถึงมือชาวไร่อ้อยแล้ว 187,885 ราย

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 รอบแรก ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง ตามกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ภายในเดือนมิ.ย. 2563

 

นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือในรอบแรก จำนวน 73,203,956 ตัน มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรก จำนวน 187,885 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,618,510,211 บาท สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ธ.ก.ส. จำนวน 1,134 ราย คาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2 ประมาณเดือนก.ค.ต่อไป กำหนดแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย. 2563 นี้

 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว” กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ให้รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สอน. ตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง