ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

คมนาคม เล็งดัน 50โครงการ "บก-ราง-น้ำ-อากาศ" ของบลงทุนปี'65 กว่า 3.24 แสนล้าน

คมนาคม เล็งดัน 50โครงการ "บก-ราง-น้ำ-อากาศ" ของบลงทุนปี'65 กว่า 3.24 แสนล้าน
มติชน
13 มกราคม 2564 ( 16:57 )
10
คมนาคม เล็งดัน 50โครงการ "บก-ราง-น้ำ-อากาศ" ของบลงทุนปี'65 กว่า 3.24 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่กระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการกระจายคลอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และต้องมีการติดตามผล การดำเนินงานรายไตรมาส รวมทั้งกำชับให้ดำเนินแผนงานโครงการ เป็นไปตามไทม์ไลน์ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนให้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล สามารถอธิบายได้ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอกรอบวงเงินตามที่ได้มีมติเห็นชอบ ไปยังสำนักงบประมาณในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณต่อไป

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี 2565 วงเงินลงทุนประมาณ 324,945 ล้านบาท จำนวน 50 โครงการ คมนาคม โดยจะมีการส่งแผนไปที่สำนักงบประมาณกลั่นกรองอีกครั้งในวันที่ 15 มกราคม 2564 รวมทั้งที่ประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคทุกๆ 3 เดือน โดยมอบหมายใน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ดำเนินการ

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ในส่วนของรายระเอียดของ 50 โครงการของกระทรวงคมนาคม ที่ทำการของงบลงทุนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.กรมทางหลวง (ทล.) 6 โครงการ วงเงินประมาณ 240,153 ล้านบาท 2.กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 2 โครงการ วงเงินประมาณ 28,156 ล้านบาท 3.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำนวน 1 โครงการ วงเงินประมาณ 955 ล้านบาท 4.การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จำนวน 16 โครงการ วงเงินประมาณ 18,003 ล้านบาท 5.การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จำนวน 13 โครงการ วงเงินประมาณ 20,609 ล้านบาท 6.กรมเจ้าท่า จำนวน 6 โครงการ วงเงินประมาณ 5,213 ล้านบาท 7.กรมขนส่งทางบก (ขบ.) จำนวน 4 โครงการ วงเงินประมาณ 818 ล้านบาท และ 8.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จำนวน 2 โครงการ วงเงินประมาณ 11,034 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดโครงการ อาทิ กรมทางหลวง ยกตัวอย่าง การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ก่อสร้างทางและสะพานบางปะอิน-สระบุรี บางใหญ่-กาญจนบุรี, ชดเชยอสังหาริมทรัพย์ทางหลวงสัมปทานหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ สำรวจออกแบบสาย ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 ด้านตะวันออกและตะวันตก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ชลบุรี-หนองคาย, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี -ตราด ตอนชลบุรี-อ.แกลง และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ วงเงินการก่อสร้างประมาณ 21,968 ล้านบาท และโครงการของ ร.ฟ.ท. ยกตัวอย่าง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (เวนคืน) วงเงินประมาณ 34,192 ล้านบาท เป็นต้น

 

สำหรับ ไทม์ไลน์การจัดทำงบประมาณ ในเดือนธันวาคม- 15 มกราคม 2564 หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ปี 2565 และส่งสำนักงบประมาณ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากนั้น สำนักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียด และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบพร้อมแนวทางการปรับปรุงฯ งบประมาณ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ต่อมาสำนักงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณเสนอ ครม. เห็นชอบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และมอบให้สำนักงบประมาณรับฟังความคิดเห็น และคาดว่าสำนักงบประมาณจะพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 และเอกสารประกอบ เสนอ ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง