รีเซต

จีนขยาย 'ลดหย่อนภาษี-สนับสนุนสินเชื่อ' ช่วยบริษัทเล็ก-รายย่อย

จีนขยาย 'ลดหย่อนภาษี-สนับสนุนสินเชื่อ' ช่วยบริษัทเล็ก-รายย่อย
Xinhua
2 สิงหาคม 2566 ( 19:53 )
52
จีนขยาย 'ลดหย่อนภาษี-สนับสนุนสินเชื่อ' ช่วยบริษัทเล็ก-รายย่อย
ปักกิ่ง, 2 ส.ค. (ซินหัว) -- แถลงการณ์ร่วมจากกระทรวงการคลัง และสำนักบริหารกิจการภาษีแห่งชาติจีน เมื่อวันพุธ (2 ส.ค.) ระบุว่าจีนตัดสินใจขยายระยะเวลาของมาตรการเกื้อหนุนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อและการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการเติบโตของบริษัทขนาดเล็กและรายย่อยรายงานระบุว่าผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากยอดจำหน่ายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 หยวน (ราว 479,000 บาท) จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนบริษัทขนาดเล็กและรายย่อยและครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอิสระจะยังคงได้รับสิทธิลดหย่อนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1จีนจะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่รายได้ของผู้ให้กู้ซึ่งมาจากดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กข้างต้น และยกเว้นการเรียกเก็บอากรสแตมป์จากสัญญาเงินกู้ต่อไปอนึ่ง ทุกนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งสิ้นปี 2027
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง