ผลตรวจ ATK ชี้กรุงเทพฯ โควิดมีแนวโน้มลดลง ทีม Bangkok CCRT ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต่อเนื่อง

ผลตรวจ ATK ชี้กรุงเทพฯ โควิดมีแนวโน้มลดลง ทีม Bangkok CCRT ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต่อเนื่อง
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 18:14 )
19
ผลตรวจ ATK ชี้กรุงเทพฯ โควิดมีแนวโน้มลดลง ทีม Bangkok CCRT ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวกรณีแพทย์ชนบทเตือนให้ระวังสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น หลังพบจำนวนผลตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เป็นบวกเพิ่มขึ้นว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ได้ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจคัดกรองที่จุดตรวจคัดกรองของสำนักอนามัย 6 จุด ซึ่งดำเนินการถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 2 จุด รวม 8 จุด กระจายใน 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน ได้เร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจัดทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนตามแผนดำเนินการตลอดเดือนตุลาคม 2564 นอกจากนั้น ประชาชนยังสามารถมารับการตรวจที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้อีกด้วย

 

“ทั้งนี้ จากผลการตรวจเชิงรุก ATK ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่าร้อยละของการตรวจเป็นบวกมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการทุกประเภท ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และประชาชน ตลอดจนกำกับดูแลติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค” พญ.ป่านฤดี กล่าว

 

ด้าน นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ประกอบด้วย 1.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่ 3.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน 4.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 6.ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) 7.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9.เลือกรับประทานอาหารที่ร้อน หรือปรุงสุกใหม่ ควรรับประทานอาหารแยกสำรับ หากรับประทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และ 10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันการติดเชื้อ หรือรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง