ฝ่ายค้านจัด 38 ขุนพล ลุยซักฟอกรัฐบาล 42 ชม.

ฝ่ายค้านจัด 38 ขุนพล ลุยซักฟอกรัฐบาล 42 ชม.
มติชน
6 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:15 )
31
ฝ่ายค้านจัด 38 ขุนพล ลุยซักฟอกรัฐบาล 42 ชม.

อีเว้นต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล กำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายและการชี้แจงของแต่ละฝ่าย จากการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

ภายหลังการประชุม นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ข้อสรุปเรื่องวันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ถึงประมาณเวลาตี 1 ของทุกวัน คาดว่าจะจบการอภิปรายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และโหวตในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ฝ่ายค้านจะได้เวลาอภิปรายประมาณ 42 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาพอประมาณในการชี้แจงโดยให้อยู่ในเวลา 4 วันของการอภิปราย

ขณะที่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ฝ่ายค้านต้องใช้เวลาอภิปรายอย่างน้อยวันละ 10-12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ได้ครบกำหนดเวลา 42 ชั่วโมงที่ได้รับจัดสรร หากอภิปรายนายกรัฐมนตรีสามารถพาดพิงไปได้หลายกระทรวง แต่ถ้าอภิปรายรัฐมนตรีเป็นหลัก เมื่ออภิปรายแล้วก็ถือว่าจบแล้วจบเลย
นายสุทิน คลังแสง ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ในเวลา 42 ชั่วโมงของฝ่ายค้านจะพยายามให้จบใน 4 วัน และโหวตในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ แต่คำว่า “พยายาม” คือทั้งสองฝ่ายต้องพยายามบริหารเวลาร่วมกัน หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ต้องขยายเวลาออกไปได้
การอภิปรายจะเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านกำหนดผู้อภิปรายทั้งสิ้น 38 คน พรรค พท. มีผู้อภิปราย 15 คน เวลา 1,185 นาที พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ผู้อภิปราย 13 คน เวลา 710 นาที พรรคเสรีรวมไทย (สร.) 5 คน เวลา 160 นาที พรรคประชาชาติ (ปช.) 1 คน เวลา 80 นาที พรรคเพื่อชาติ (พช.) 1 คน 40 นาที พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน 80 นาที พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน เวลา 60 นาที พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน เวลา 30 นาที แต่กรอบเวลาเบื้องต้นเท่านั้น ยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดเวลาและผู้อภิปรายของแต่ละพรรคได้อีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง