เหตุโควิดดัน "โรคระบาด" คำแห่งปี 2563

เหตุโควิดดัน "โรคระบาด" คำแห่งปี 2563
มติชน
1 ธันวาคม 2563 ( 12:36 )
25
เหตุโควิดดัน "โรคระบาด" คำแห่งปี 2563

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมว่า รางวัลคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ประจำปี 2563 ได้แก่คำว่า โรคระบาด (Pandemic) โดยเป็นคำที่ผู้คนค้นหามากที่สุดบนพจนานุกรมออนไลน์ของเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ หลังจากในปี 2563 มีผู้คนอย่างน้อย 1.4 ล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

“บางครั้งคำเพียงคำเดียวก็สามารถนิยามยุคสมัยนั้นได้เลย และคำนี้มันเหมาะสมกับความพิเศษนี้ ปีที่ลำบากเป็นพิเศษ เป็นคำคำเดียวที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนอย่างรวดเร็ว” ผู้จัดทำพจนานุกรมกล่าว

 

เว็บไซต์เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ระบุว่า โรคระบาด (Pandemic) หมายถึง การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ อย่างหลายประเทศหรือหลายทวีป และส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมาก โดยคำว่า Pan เป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษากรีกหมายถึง ทั้งหมด และ demos หมายถึง ผู้คน

 

ผู้คนค้นหาคำว่า โรคระบาด เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในวันที่ 11 มีนาคม หลังองค์การอนามัยโลกประกาศอย่างเป็นทางการว่า โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ โดยเพิ่มขึ้นถึง 115,806 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2562

 

ทั้งนี้เมื่อปี 2562 คำแห่งปีได้แก่คำว่า พวกเขา (They) ซึ่งใช้เพื่ออธิบายผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะนิยามตนเองว่าเป็นชายหรือหญิง ส่วนในปี 2561 ได้แก่คำว่า ความยุติธรรม (Justice) ปี 2560 ได้แก่คำว่า สตรีนิยม (Feminism) และ ปี 2559 ได้แก่คำว่า เหนือจริง (Surreal)