เงื่อนไขการแลก TruePoint เพื่อแลกสิทธิทายผลบอล

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม 10 TruePoint แลกรับ 1 สิทธิ สำหรับการเล่นกิจกรรม “เชียร์กระหึ่มบอลโลก ลุ้นโชค 30 ล้าน” ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 10:00 น. ถึง 14 ก.ค. 61 เวลา 23:59 น. นี้

เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 1. ลูกค้าทรูจะต้อง log-in ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นก่อนเริ่มต้นใช้งาน
 2. ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม TruePoint เพื่อแลกรับ สิทธิ สำหรับการเล่นกิจกรรม World Cup Lucky Draw ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ในหน้ากิจกรรมเท่านั้น
 3. โดยลำดับขั้นสำหรับการกดแลกคะแนนสะสมทรูพอยท์ มีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่
  1. คะแนนสะสม 10 ทรูพอยท์ แลกได้ 1 สิทธิ
  2. คะแนนสะสม 50 ทรูพอยท์ แลกได้ 5 สิทธิ
  3. คะแนนสะสม 100 ทรูพอยท์ แลกได้ 10 สิทธิ
  4. คะแนนสะสม 500 ทรูพอยท์ แลกได้ 50 สิทธิ
 4. ลูกค้าทรูสามารถกดแลกคะแนนสะสมทรูพอยท์ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:59 น.เท่านั้น
 5. ลูกค้าทรู สามารถแลกได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. คะแนนสะสมทรูพอยท์ จะถูกตัดอัตโนมัติ เมื่อลุกค้าทรูทำรายการสำเร็จ โดยจะมี SMS แจ้งเตือนคะแนนสะสมทรูพอยท์ที่โดนตัด คะแนนสะสมพ้อยท์คงเหลือ
 7. หากลูกค้าทรูทำรายการสำเร็จแล้ว ขอสงวนสิทธิ ในการคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ ทุกกรณี
 8. สิทธิการร่วมเล่นกิจกรรม World Cup Lucky Draw ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ที่ลุกค้าทรู กดแลกรับ จากคะแนนสะสมทรูพอยท์ ลูกค้าทรูจะได้รับภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่การกดรับสิทธิดังกล่าวสำเร็จ
 9. สิทธิที่ลูกค้าทรู กดแลกคะแนนสะสมทรูพอยท์ จะถูกรวมเข้ากับสิทธิทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ เพื่อเล่นกิจกรรม World Cup Lucky Draw ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นนี้
 10. กิจกรรม World Cup Lucky Draw ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง ทรูไอดีแอปพลิเคชั่นเป็นคนกำหนด
 11. ระยะเวลาในการใช้สิทธิที่แลกจากคะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงสิทธิเพื่อเล่นกิจกรรม World Cup Lucky Draw ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ที่ได้รับจากช่องทางอื่นๆ ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 จนถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:00 น. เท่านั้น
 12. สิทธิดังกล่าว ต้องใช้ผ่านทางทรูไอดี แอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 13. หากเลยเวลาที่กำหนดแล้ว สิทธิทั้งหมด ไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า