ประกาศผลผู้โชคดี LIVE RoV Pro League

ประกาศผลผู้โชคดี

LIVE การแข่งขันสด RoV Pro League

ของรางวัล: ไอเท็ม Truemove H Golden loot Box* จำนวนแมทช์ละ 100 รางวัล รวม 6 แมทช์ 600 รางวัลมูลค่ารวม 3,000 บาท

ประกาศผลผู้โชคดี LIVE RoV Pro League

 

ผู้โชคดีประจำแมทช์วันที่ 12 มีนาคม 2561
0970357xxx 0980151xxx 0967543xxx 0830100xxx 0957571xxx
0859503xxx 0641353xxx 0639415xxx 0830089xxx 0966850xxx
0953072xxx 0959960xxx 0970473xxx 0863544xxx 0973329xxx
0640388xxx 0642508xxx 0953101xxx 0830895xxx 0909063xxx
0903177xxx 0902255xxx 0957261xxx 0802858xxx 0648411xxx
0952376xxx 0830122xxx 0902872xxx 0858330xxx 0909466xxx
0891222xxx 0970790xxx 0826343xxx 0890201xxx 0967500xxx
0968147xxx 0983275xxx 0919151xxx 0643285xxx 0969353xxx
0918621xxx 0638790xxx 0971968xxx 0809590xxx 0995128xxx
0967435xxx 0971797xxx 0972826xxx 0808142xxx 0968383xxx
0825070xxx 0917837xxx 0997419xxx 0966919xxx 0836016xxx
0852923xxx 0866109xxx 0910703xxx 0642873xxx 0626897xxx
0909935xxx 0954535xxx 0640092xxx 0956616xxx 0863290xxx
0850917xxx 0955747xxx 0909304xxx 0828889xxx 0957729xxx
0640549xxx 0955984xxx 0614031xxx 0956492xxx 0918707xxx
0959618xxx 0869565xxx 0891463xxx 0902866xxx 0863997xxx
0858395xxx 0642864xxx 0982074xxx 0638396xxx 0927235xxx
0922813xxx 0640032xxx 0640727xxx 0918096xxx 0869250xxx
0955370xxx 0967328xxx 0882536xxx 0891741xxx 0960790xxx
0820039xxx 0972292xxx 0967646xxx 0647969xxx 0637199xxx
ผู้โชคดีประจำแมทช์วันที่ 13 มีนาคม 2561
0908969xxx 0957494xxx 0959488xxx 0910612xxx 0868900xxx
0639700xxx 0958051xxx 0962087xxx 0902367xxx 0955549xxx
0642060xxx 0894532xxx 0902272xxx 0955175xxx 0642408xxx
0916967xxx 0823455xxx 0968177xxx 0639512xxx 0878476xxx
0644516xxx 0917248xxx 0973142xxx 0996391xxx 0952752xxx
0902152xxx 0643611xxx 0997359xxx 0886027xxx 0972978xxx
0969044xxx 0643140xxx 0908904xxx 0988253xxx 0855396xxx
0863434xxx 0962920xxx 0918594xxx 0891927xxx 0836846xxx
0638396xxx 0971351xxx 0903317xxx 0829640xxx 0863797xxx
0970230xxx 0648931xxx 0997461xxx 0639597xxx 0828811xxx
0956619xxx 0639351xxx 0973013xxx 0952426xxx 0819346xxx
0969281xxx 0876765xxx 0955968xxx 0826830xxx 0959420xxx
0862416xxx 0959458xxx 0829144xxx 0809929xxx 0939171xxx
0867864xxx 0826241xxx 0953388xxx 0639364xxx 0874410xxx
0863223xxx 0818937xxx 0830209xxx 0902368xxx 0640579xxx
0971899xxx 0897513xxx 0967199xxx 0892626xxx 0972184xxx
0913459xxx 0865219xxx 0968740xxx 0972634xxx 0997513xxx
0838079xxx 0956043xxx 0638456xxx 0922547xxx 0929725xxx
0938402xxx 0956351xxx 0647169xxx 0815783xxx 0955644xxx
0972560xxx 0873752xxx 0644321xxx 0832645xxx 0958977xxx
ผู้โชคดีประจำแมทช์วันที่ 16 มีนาคม 2561
0858244xxx 0868919xxx 0614724xxx 0840404xxx 0956420xxx
0957699xxx 0917752xxx 0909607xxx 0967758xxx 0966538xxx
0859894xxx 0624416xxx 0970233xxx 0917279xxx 0972967xxx
0646055xxx 0648367xxx 0969785xxx 0646913xxx 0842274xxx
0968536xxx 0803063xxx 0933599xxx 0953504xxx 0658725xxx
0892015xxx 0641429xxx 0963329xxx 0806274xxx 0951840xxx
0640633xxx 0866151xxx 0971187xxx 0958926xxx 0917827xxx
0633964xxx 0622027xxx 0914805xxx 0874692xxx 0954161xxx
0875463xxx 0837729xxx 0898678xxx 0931385xxx 0840017xxx
0959563xxx 0969806xxx 0902416xxx 0825165xxx 0992486xxx
0971705xxx 0995485xxx 0970519xxx 0866673xxx 0956092xxx
0951809xxx 0866535xxx 0639832xxx 0972184xxx 0832525xxx
0803816xxx 0903328xxx 0837181xxx 0830834xxx 0969412xxx
0999648xxx 0856400xxx 0971805xxx 0969851xxx 0946760xxx
0658896xxx 0909865xxx 0909492xxx 0959546xxx 0918743xxx
0816683xxx 0995658xxx 0882679xxx 0642747xxx 0957630xxx
0648814xxx 0966570xxx 0855541xxx 0951388xxx 0809123xxx
0917155xxx 0643566xxx 0972977xxx 0929199xxx 0939090xxx
0918730xxx 0940395xxx 0641782xxx 0863979xxx 0957314xxx
0642180xxx 0957475xxx 0941969xxx 0926609xxx 0957802xxx

กติกาและเงื่อนไข

 1. ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดีด้วยเบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช และ log in เข้าระบบให้เรียบร้อยก่อนร่วมกิจกรรม
 2. ชม LIVE การแข่งขันสด RoV Pro League ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีโดยแบ่งเป็น 6แมทช์ ดังนี้
  1. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.
  2. วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.
  3. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 22.30 น.
  4. วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.
  5. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.
  6. วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 22.30 น.
 3. ผู้ที่รับชม RoV Pro League ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีในลำดับที่ลงท้ายด้วย 9 ในแต่ละแมทช์ เช่น 9,19,29 ตามลำดับจะได้รับของรางวัลเป็นไอเทม Truemove H Golden loot Boxจำนวนแมทช์ละ 100 รางวัล รวม 6 แมทช์ 600 รางวัล
 4. สมาชิกทรูไอดี 1 บัญชีสามารถรับรางวัลได้1 ครั้งตลอดระยะเวลาแคมเปญ (1เบอร์ต่อหนึ่งสิทธิ์)
 5. ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไอเทม Truemove HGolden loot Boxจำนวนแมทช์ละ 100 รางวัลในวันพุธ เวลา 16.00 น. ของทุกสัปดาห์ตลอดกิจกรรมผ่านทางhttp://home.trueid.net/
  1. ผู้โชคดีจากการดู live แมทช์วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม, วันอังคารที่ 13 มีนาคม และ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม จะประกาศผลวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  2. ผู้โชคดีจากการดู live แมทช์วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม, วันอังคารที่ 20 มีนาคม และ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม จะประกาศผลวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
 6. ของรางวัลไอเท็มTruemove H Golden loot Boxจะถูกส่งโค้ดให้ผู้โชคดีทาง SMS ตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนในทรูไอดี
 7. หากผู้โชคดีตามลำดับไม่เข้าเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามที่กล่าวมา สิทธิ์จะถูกโอนให้ลำดับถัดไป เช่น ลำดับที่ 5 ไม่เข้าเงื่อนไขจะให้กับลำดับที่ 6 เป็นต้น
 8. รหัสไอเท็มโค้ดสามารถใช้รับสิทธิ์ของรางวัลในเกมส์ RoVภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้นและสามารถใช้ได้หนึ่งครั้ง ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* Truemove HGolden loot Box ประกอบด้วย ชิ้นส่วนฮีโร่ 30 ชิ้น มูลค่า 300 บาท หรือ ชิ้นส่วนฮีโร่ 10 ชิ้น มูลค่า 100 บาท หรือ 200 Gems มูลค่า 30 บาท หรือ 50 Gems มูลค่า 15 บาทอย่างใดอย่างหนึ่งตามจำนวนที่กำหนดไว้

Tags: rovproleague rov

ข่าวที่เกียวข้อง