รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Your Voice Your Vote โหวตเพื่อเสียงจริงตัวจริงของคุณ

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมรอบชิงชนะเลิศ 10 รางวัล (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561) รางวัลละ 2 ที่นั่ง

 1. 0872001xxx
 2. 0895560xxx
 3. 0655285xxx
 4. 0895794xxx
 5. 0920135xxx
 6. 0968784xxx
 7. 0909251xxx
 8. 0868018xxx
 9. 0898588xxx
 10. 0944849xxx

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมรอบรองชิงชนะเลิศ 10 รางวัล (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) รางวัลละ 2 ที่นั่ง

 1. 0930513xxx
 2. 0925545xxx
 3. 0837802xxx
 4. 0984626xxx
 5. 0957546xxx
 6. 0647200xxx
 7. 0802418xxx
 8. 0935657xxx
 9. 0933596xxx
 10. 0816366xxx

กรุณารอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้เบื้องต้น