กติกาการโหวตและของรางวัล

“Your Voice Your Vote” โหวตเพื่อเสียงจริงตัวจริงของคุณ 

ระยะเวลาโครงการ: 18 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2560

รางวัล:

ลุ้นรับบัตรเข้าชมการแข่งขันในรายการ The voice season 6 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

 • ผู้โชคดีที่ได้ลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 10 ท่านแรก รับบัตรเข้าชมรอบชิงชนะเลิศคนละ 1 รางวัล ( 2 ที่นั่ง) พร้อม Exclusive meet กับผู้ชนะและโค้ช
 • ผู้โชคดีที่ได้ลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 10 ท่านต่อมา รับบัตรเข้าชมรอบรองชิงชนะเลิศคนละ 1 รางวัล ( 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไข & กติกา:

 1. สามารถโหวตผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2560
 2. ปิดโหวตวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 00 น.
 3. ประกาศผลวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 00 น. ทาง TrueID facebook fanpage, TrueID app และ Website http://home.trueid.net/
 4. การ Login ใน TrueID Application หรือใน website net โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ ถือเป็น 1 TrueID Account
 5. 1 TrueID Account มีสิทธิ์ในการโหวต 1 ครั้งต่อ 60 นาที ใน 1 วัน สามารถโหวตได้สูงสุด 24 ครั้ง
 6. 10 ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับคัดเลือกให้ผลิตเพลงเวอร์ชั่นเต็มและ Exclusive MV เฉพาะ App TrueID เท่านั้น
 7. ผู้โชคดีที่ได้ลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 10 ท่านแรก รับบัตรเข้าชมรอบชิงชนะเลิศคนละ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) พร้อม Exclusive meet กับผู้ชนะและโค้ช ส่วนผู้โชคดีที่ได้ลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 10 ท่านต่อมา รับบัตรเข้าชมรอบรองชิงชนะเลิศคนละ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) รวม 20 รางวัล (40 ที่นั่ง)
 8. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่โหวตในช่วงระยะเวลาการเล่นกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อยืนยันการรับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนทาง TrueID Account
 10. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับแต่ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 11. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า