เงื่อนไข & กติกา กิจกรรม โหลด รับ จับ แจก กับ ทรูไอดี

เงื่อนไข กติกากิจกรรม  “โหลด รับ จับ แจก กับทรูไอดี!”  แจกทุกสัปดาห์ สร้อยคอทองคำ สมาร์ทโฟน รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมาชิกผ่าน TrueID Application มาก่อน
 2. ระยะเวลาของกิจกรรม : 20 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2560 (30 วัน)
 3. ของรางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท
 • สร้อยคอทองคำ1 สลึง จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 25,000 บาท
 • Samsung galaxy J7จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม XX,000 บาท
 1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัล :

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป TrueID ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนสมาชิก
 • โดยในการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน จึงจะเป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
 • รายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งเป็น 4 รอบ เพื่อจับรางวัลทุก ๆ 7 วัน รวมทั้งหมด4 ครั้ง โดยผู้ที่ลงทะเบียนรอบเวลาใดเวลาหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรอบอื่น ๆ อีกได้
  • สัปดาห์ที่ 1 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พ.ย. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 26 พ.ย. 23.59น.)
  • สัปดาห์ที่ 2 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 3ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 3 ธ.ค. 23.59น.)
  • สัปดาห์ที่ 3 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 10 ธ.ค. 23.59น.)
  • สัปดาห์ที่ 4 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 17ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 17 ธ.ค. 23.59น.)

กติกาการจับรางวัล

 • สัปดาห์ที่ 1 จับฉลากวันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 27 พ.ย.2560 เวลา 18.00 น.
 • สัปดาห์ที่ 2 จับฉลากวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 4 ธ.ค. 2560  เวลา 18.00 น.
 • สัปดาห์ที่ 3 จับฉลากวันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 11 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น.
 • สัปดาห์ที่ 4 จับฉลากวันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 18พ.ย. 2560 เวลา 18.00 น.
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนตามที่ระบุเท่านั้น
 2. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ดาวน์โหลดใหม่ในช่วงระยะเวลาการเล่นกิจกรรม
 3. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ (1เบอร์ ต่อหนึ่งสิทธิ์)
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล (กรุณาเตรียมเงินมาในวันรับรางวัล)
 5. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี พร้อมเอกสารยืนยันในกรณีมอบอำนาจ) มาแสดงและรับรางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด โดยจะมีการจับฉลากทุกวันจันทร์ ที่สำนักงาน TrueDMP และประกาศผลทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ทาง Facebook TrueID