ทรูปลูกปัญญา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว

นิตยสาร Amarin Baby & Kids โดยนางสาวทิพย์วรรณ เปรมปัญญา (ซ้าย) บรรณาธิการบริหาร มอบรางวัล Parent of The Year 2017 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในสาขา Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว แก่หน่วยงานทรูปลูกปัญญา ของกลุ่มทรู โดยมีนายธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 10 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่เป็นต้นแบบในการสนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว โดยผลการตัดสิน มาจากการร่วมลงคะแนนเสียงโหวตจากผู้อ่านและประชาชนทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่เยาวชน สถาบันครอบครัว และสังคมไทยตลอดมา

ทรูปลูกปัญญา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว

Tags: ทรูปลูกปัญญา amarinbaby&kidsfair นายธนัญกรณ์จิรพัฒน์คุณากร