จ่อถกวินัยร้ายแรงรองอธิบดีทรัพย์สินฯขโมยภาพ

จ่อถกวินัยร้ายแรงรองอธิบดีทรัพย์สินฯขโมยภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรง กรณีนายสุภัฒ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขโมยภาพจากประเทศญี่ปุ่น เตรียมประชุมนัดแรกวันนี้ พิจารณาโทษ2ข้อคือไล่ออกหรือปลดออก

วันนี้ (6 .. 60) ในเวลา  14.00 . ...ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรง นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรณีก่อคดีขโมยภาพจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดินทางทางไปราชการในต่างประเทศ ได้นัดประชุมครั้งแรกเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดแนวทางในการสอบสวน

...ดุษฎี เปิดเผยว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องยากและคาดว่าจะสอบสวนได้เร็ว สำหรับโทษของความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมี อย่างคือ ปลดออกกับไล่ออก หากโดนโทษปลดออกจะยังมีสิทธิได้บำเหน็จหรือบำนาญเหมือนกับการลาออกจากราชการ แต่ถ้าเป็นไล่ออกซึ่งเป็นโทษทางวินัยสถานหนักที่สุด ผู้โดนไล่ออกจะไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ

 

จ่อถกวินัยร้ายแรงรองอธิบดีทรัพย์สินฯขโมยภาพ

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรงครั้งนี้ เป็นผลจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเห็นว่าเรื่องมีมูลเข้าข่ายความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานที่การกระทำมีผลกระทบส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการไทยและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้น ซึ่งตามขั้นตอนตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะพิจารณาตามข้อเสนอขอคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ นายสุพัฒ  สงวนดีกุลได้ขโมยภาพในโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 26
 มกราคมที่ผ่านมา แต่ถูกทางญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้ ก่อนมีการเจรจายอมความและชดใช้ค่าเสียหายและถูกปล่อยตัวเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนยื่นใบลาออกจากราชการโดยระบุข้อความยอมรับผิดกับสิ่งเกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำไปและน้อมรับผลการตรวตสอบโทษทางวินัยไม่ว่าจะออกมาอย่างไร

 

Tags: รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สุภัฒสงวนดีกุล ขโมยภาพ