ประวิตร แจงหลักทำงานปยป.ไม่มีนิรโทษกรรม

       “พล.อ.ประวิตร” แจงหลักการทำงาน ป.ย.ป.ไม่มีการนิรโทษกรรม-อภัยโทษ ปฏิเสธมัดมือชกพรรคการเมือง  

ประวิตร แจงหลักทำงานปยป.ไม่มีนิรโทษกรรม

       วันนี้ (17ม.ค.60) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวถึงตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป. )ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดูแล และจัดโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งตนมองว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองเกิดความขัดแย้ง สร้างความสับสนระหว่างกัน และขณะนี้บ้านเมืองมีความสงบแล้ว จึงจะต้องทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันในอนาคตได้อย่างสันติ โดยจะไม่มีการพูดถึงเรื่องราวในอดีต ไม่มีการพูดถึงการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาอีก แต่จะพูดคุยถึงการอยู่ร่วมกันต่อไป

       พล.อ.ประวิตร ยังระบุว่าคณะกรรมการป.ย.ป. ชุดนี้ จะมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการร่วมทำงาน ในการกำหนดหัวข้อคร่าว ๆ 10 หัวข้อ อาทิ หัวข้อความมั่นคง การปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องรอคณะกรรมการสรุปหัวข้ออีกครั้ง เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

       จากนั้น จะเป็นการตั้งอนุกรรมการผู้ใหญ่อีกชุด เพื่อพูดคุยกับพรรคการเมือง โดยจะเชิญมาทีละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อหาข้อสรุป เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว จะมีการเรียกพรรคการเมืองทั้งหมด มาหารือถึงข้อสรุปของคณะกรรมการอีกครั้งว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือจะมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนประเด็นใด เพื่อเป็นแนวทางความคิดเห็นประชาสังคมลงสัตยาบรรณร่วมกัน เพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยการดำเนินการ ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย แต่หากเรื่องใดที่พูดคุยกันแล้ว จำเป็นจะต้องมีการตรากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเข้ามาเป็นทีปรึกษา หากติดขัดปัญหาใดก็จะใช้มาตรา 44 ปลดล็อค โดยจะไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม

       ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะเกิดขึ้นชัดเจนในรัฐบาลหน้าที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะว่าเป็นแนวทางไว้ ส่วนอนาคตจะมีการนิรโทษกรรมในคดีทางการเมืองหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคต

       พล.อ.ประวิตร ยังชี้แจงว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ตนสามารถลงนามได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการมัดมือชกพรรคการเมือง ส่วนการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการออกหนังสือเชิญ

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  ประวิตร แจงหลักทำงานปยป.ไม่มีนิรโทษกรรม

 

Tags: พล.อ.ประวิตร ปยป. นิรโทษกรรม อภัยโทษ

ข่าวที่เกียวข้อง