5 อำเภอวิกฤต ทะเลสาบสงขลา ระบายน้ำไม่ทัน

       วันนี้ (12 ม.ค. 60) พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจจุดที่มีปัญหาซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสายหลักจากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย

 

 

        หลังมวลน้ำจำนวนมากจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาและไม่สามารถระบายออกเส้นทางระบายน้ำสายหลัก เพราะมีสิ่งกีดขวาง ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังบริเวณริมทะเลสาบสงขลาลดลงอย่างช้าๆ ทำให้ชาวบ้าน 5 อำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลายังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง โดยจากนี้จะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดร่องน้ำนำสิ่งกีดขวางออกเป็นการเร่งด่วน โดยให้ระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้รวดเร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

5 อำเภอวิกฤต ทะเลสาบสงขลา ระบายน้ำไม่ทัน

n21.jpg

 

       ส่วนสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงท่วมสูง โดยชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลย่านดินแดงกว่า 20 ครัวเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำตาปียังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้ำในชุมชนตลาดเก่า มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่า 2 เมตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดรวมของแม่น้ำตาปีที่รับน้ำมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และคลองอิปันอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยศูนย์อพยพชั่วคราวและตามบ้านญาติ

 

n51.jpg

 

        ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาภัยน้ำท่วมขังสูง โดยเฉพาะพื้นลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง ชาวบ้านต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางสายน้ำนานกว่า10 วัน ทำให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากขณะที่สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่หลายสิบโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากถูกน้ำท่วม นอกจากหยุดการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้ติดป้ายไว้ด้านหน้าโรงเรียนว่าหยุดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

 

n81.jpg

 

       ด้านจังหวัดตรัง ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอคือ อำเภอรัษฎา ห้วยยอด วังวิเศษ กันตัง และอำเภอเมืองตรัง มีประชาชนเดือดร้อนเกือบ 5 หมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน บางพื้นที่น้ำยังท่วมสูง 2- 3 เมตร แต่ที่อำเภอรัษฎาระดับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงบ้านอ้ายเต็งหมู่ที่ 8 ตำบลควนเมาที่ชาวบ้าน 132 ชีวิตยังติดเกาะมานานนับ 10 วัน ยังต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้านที่มีระดับน้ำท่วมประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร อีกทั้งวันนี้เป็นวันข้างขึ้นทำให้จะมีน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ริมแม่น้ำตรัง ส่งผลให้ระดับน้ำท่วมขังจะยังไม่ลดลงทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอยู่อย่างเดือดร้อนรอรับความช่วยเหลือของทางราชการท้องถิ่นและเอกชนต่อไป

 

 

นอกจากนี้พื้นที่ทางเกษตรยังได้รับความเสียหายอย่างหนัก หญ้าตามธรรมชาติ และหญ้าที่เกษตรกรปลูกไว้เลี้ยงไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ถูกน้ำท่วมขังเน่าตาย ทำให้ขณะนี้ โค กระบือ และแพะ ซึ่งนอกจากขาดแคลนอาหาร แล้วต้องอพยพหนีน้ำไปอยู่ในที่สูง เพื่อความปลอดภัย

       ขณะที่ในพื้นที่ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กระบือที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ได้ทยอยตายไปแล้วกว่า 20 ตัว เนื่องจากคอกมีน้ำท่วมสูง ทำให้กระบือต้องแช่อยู่ในน้ำนาน อีกทั้งไม่สามารถดำน้ำเพื่อกินหญ้าได้ ส่งผลให้กลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงกระบือในพื้นที่ ตำบลทะเลน้อย และ ตำบลพนางตุง เดือดร้อนอย่างหนัก ล่าสุดใน 2 พื้นที่มีกระบือตายรวมแล้วกว่า 50 ตัว ที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าวคาดว่าน้ำจะท่วมยาวนานไปอีกประมาณ 1 เดือน แต่หากมีฝนตกเพิ่มลงมาอีกความเดือดร้อนของกลุ่มชาวบ้านต้องยืดระยะเวลาออกไปอีก จึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยขุดเนินดิน เพื่อใช้เป็นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงให้ชาวบ้านในช่วงหน้าน้ำ แก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: น้ำท่วม ภาคใต้ ทะเลสาบสงขลา สงขลา

ข่าวที่เกียวข้อง