นายกฯ ถกครม. หาแนวทางช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

       นายกฯเป็นประธานประชุมครม. พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้-แก้ปัญาหารถตู้สาธารณะ

นายกฯ ถกครม. หาแนวทางช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

       วันนี้ (10 ม.ค.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนเริ่มประชุมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จับตาการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปัญหารถตู้และรถโดยสารสาธารณะ หลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนรถกะบะเสียชีวิต 25 ศพเมื่อช่วงปีใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

       จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมครม. ซึ่งมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะอัญเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบพร้อมหารือแนวทางสนองพระราชดำรัสให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเปิด”ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้สบภัยน้ำท่วมภาคใต้”อย่างเป็นทางการ ที่มีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเพราะแต่ละพื้นที่ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดจะหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้

       ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณางบประมาณ จัดสรรให้แต่ละกระทรวงนำไปใช้ดูแลทั้งเรื่องอาหารและบริการอื่นแก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.เป็นต้นไปจนครบ 1 ปี เนื่องจากรัฐบาลรับหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกทุกด้านแก่ประชาชนเองทั้งหมด

       พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสกับโครงการก่อสร้างของรัฐที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ­ล้านบาทขึ้นไป เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือ เป็นโครงการที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมูลตามที่ส่วนราชการกำหนด

       นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่จะมีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันสมัยและจัดตั้ง “กรมกิจการคนเข้าเมือง” ตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  นายกฯ ถกครม. หาแนวทางช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

 

Tags: นายกฯ นายกฯถกครม. ครม. พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์

ข่าวที่เกียวข้อง