ประธาน กรธ.มั่นใจ การเมือง ปี 2560 คึกคัก!

ประธานกรธ. มั่นใจ การเมืองปี2560 คึกคัก หลังกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย เชื่อหลังปลดล็อกพรรคการเมืองจะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น

 

ประธาน กรธ.มั่นใจ การเมือง ปี 2560 คึกคัก!

 

วันนี้ (3 ม.ค. 60) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประเมินสถานการณ์บรรยากาศ การเมืองในปี 2560 ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว จะเริ่มกระบวนการจัดทำกฎหมายลูก ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อแล้วเสร็จ การเมืองจะเริ่มคึกคักขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วเสร็จ พรรคการเมืองจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายลูกที่ออกมาใหม่

ขณะที่มีบางเรื่องเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องค่าสมาชิกพรรค การเลือกตั้งกรรมการบริหาร การตรวจสอบการมีอยู่ของสมาชิกพรรค เรื่องทุนสำรอง และจัดทำข้อบังคับใหม่ให้สอคล้องกับกฎหมายที่ออกมา และเมื่อกฎหมายลูก 2 ฉบับแรกเรียบร้อย จะทำให้การเมืองเริ่มคึกคักเริ่มเห็นโฉมหน้าพรรคการเมืองใหม่ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เข้าสู่การพิจารณาของสนช.แล้ว ระยะเวลาที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งก็จะเริ่มขึ้น ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี 2560 หรือไม่นั้น รัฐบาลได้พยายามทำให้ได้ในโรดแมป แต่อาจเร็วหรือช้าไปบ้างบวกลบ 1 – 2 เดือน แต่ทุกคนยังคงยึดโรดแมป

ทั้งนี้ ส่วนความจำเป็นที่จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง นายมีชัย มองว่าเป็นเรื่องที่ คสช.จะไปพิจารณา และเชื่อว่าเมื่อปลดล็อกแล้วคงไม่มีความวุ่นวาย ถ้าทุกคนเดินตามกติกา อีกทั้ง คสช. ยังมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และคาดหวังว่าการเมืองใหม่ภายใต้กฎหมายใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าเดิม ขณะที่องค์กรอิสระจะมีบทบาทมากขึ้นในการไปตรวจสอบสอดส่องดูแลได้เองโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ร้อง

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  ประธาน กรธ.มั่นใจ การเมือง ปี 2560 คึกคัก!

 

 

Tags: ข่าวการเมือง ข่าวtnn ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีชัยฤชุพันธุ์

ข่าวที่เกียวข้อง

ทำเนียบรัฐบาล อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประดิษฐานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ทำเนียบรัฐบาล อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประดิษฐานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

  • 7,747