กรมศิลปากรอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณให้ประชาชนสักการะ

กรมศิลปากรอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณให้ประชาชนสักการะรับปีใหม่ 2560 ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  กรมศิลปากรอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณให้ประชาชนสักการะ

 

Tags: กรมศิลปากร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ