ชาวฉะเชิงเทราน้อมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย

 

ชาวฉะเชิงเทราน้อมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย

ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมจุดเทียนแปรอักษรแสดงความอาลัย พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วานนี้ (20พ.ย.59) ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมตัวกันจุดเทียนแปรอักษรเป็นรูปหัวใจและมีเลข 9 ไทยอยู่เหนือคำว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยของ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมราษฎร หลายครั้ง และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ก่อให้เกิดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม 

 

ชาวฉะเชิงเทราน้อมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย

 

 

โครงการนี้ มาจากพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการปรับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน วางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความผาสุก และพึ่งพาตัวเองได้

 

 

ชาวฉะเชิงเทราน้อมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย

 

ที่มา :  tnn

Tags: ฉะเชิงเทรา จุดเทียนแปรอักษร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวที่เกียวข้อง