ชาวเชียงรายรวมพลังศรัทธาปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ในหลวงทรวงผนวช

       ชาวเชียงรายรวมพลังศรัทธาปั้นหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ากราบสักการะและเทิดทูนพระบารมี

 

ชาวเชียงรายรวมพลังศรัทธาปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ในหลวงทรวงผนวช

      มีรายงานข่าวว่า ชาวจังหวัดเชียงรายรวมพลังศรัทธาปั้นหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวช ประดิษฐานอยู่ที่สำนักสงฆ์เทพนิมิต อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มากราบสักการะและเทิดทูนพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคน

 

04ca54

 

       ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาใน พระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง กระทั่งเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2499 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และคณะทูตานุทูต เข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงผนวช อีกทั้ง โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ราษฎร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัส แก่ประชาราษฎร ความตอนหนึ่งว่า

 

04ca55

 

       “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกัน” โดยทรงผนวช  เป็นเวลา 15 วัน  ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. ถึง  5 พ.ย. พ.ศ. 2499 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: หุ่นขี้ผึ้ง ในหลวง ในหลวงทรงผนวช รัชกาลที่9 เชียงราย

ข่าวที่เกียวข้อง